Vergunningen rijkswegen

Voor bepaalde activiteiten op en om de rijkswegen in Nederland moet een vergunning of ontheffing worden aangevraagd. Deze vergunningen en ontheffingen moeten worden aangevraagd in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR) en de Wegenverkeerswet 1994 (WVW).

Activiteiten waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld het leggen van een kabel in de grond naast een rijksweg, of een reclamebord plaatsen in de wegberm. Ook voor de bouw van een wegrestaurant of een benzinestation langs de rijksweg moet een vergunning op basis van de WBR worden aangevraagd.

Voor wedstrijden, evenementen en gebods- en verbodsborden op wegen moet een vergunning worden aangevraagd op basis van de WVW.

Wilt u voor een van deze activiteiten digitaal een vergunning of ontheffing aanvragen? Vul dan het digitaal aanvraagformulier WBR of het digitaal aanvraagformulier WVW in.

Vergunningen

Er wordt een vergunning verleend als de aanvrager voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Zo mag er in elk geval geen schade aan het waterstaatswerk ontstaan. Een vergunning voor een reclamebord in de wegberm wordt meestal geweigerd, omdat zo'n bord automobilisten kan afleiden. Een bedrijf dat een waterleiding of een telecommunicatiekabel wil aanleggen in diezelfde wegberm zal waarschijnlijk wel toestemming krijgen. Dit levert namelijk geen gevaar op voor het verkeer of voor schade aan de weg.

Verder worden (bij rijkswegen) vaak vergunningen aangevraagd voor de bouw van een brug over de weg, of een waterafvoer onder de weg door. Dit soort vergunningen wordt meestal aangevraagd door gemeenten of de provincies.

Naast deze WBR-vergunningen zijn er ook wegwedstrijden of toertochten waarvoor de weg gedeeltelijk of helemaal afgesloten wordt voor verkeer. Voor het houden van een wegwedstrijd of een toertocht dient een ontheffing te worden aangevraagd op basis van de WVW. Ook het krijgen van een ontheffing voor een gebods- of verbodsbord is mogelijk. Denk hierbij aan het mogen berijden van een fietspad met een motorvoertuig.