Vergunningen, ontheffingen of meldingen rijkswegen

Op en rondom rijkswegen zijn beperkingengebieden aangewezen. Voor bepaalde activiteiten in deze beperkingengebieden voor wegen in beheer bij het Rijk moet een vergunning of ontheffing worden aangevraagd of een melding worden gedaan.

De vergunningen of meldingen moeten worden aangevraagd in het kader van de Omgevingswet en de ontheffingen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994.

Activiteiten waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd of melding moet worden gedaan zijn bijvoorbeeld het leggen van een kabel in de grond naast of onder een rijksweg of een reclamebord plaatsen in de wegberm. Ook voor de bouw van een wegrestaurant of een benzinestation langs de rijksweg moet een vergunning op basis van de Omgevingswet worden aangevraagd of een melding worden gedaan.

Voor wedstrijden, evenementen en gebods- en verbodsborden op wegen moet een ontheffing worden aangevraagd op basis van de Wegenverkeerswet.

Wilt u voor een van deze activiteiten digitaal een vergunning of ontheffing aanvragen of melding doen? Vul dan het digitaal aanvraagformulier omgevingsvergunning beperkingengebied in het Omgevingsloket of het digitaal aanvraagformulier WVW in.

Melding

Geldt er op grond van de Omgevingswet een meldingsplicht? Dan is het verboden om de activiteit of bepaalde onderdelen daarvan te starten zonder de melding te doen. Hierdoor is het bevoegd gezag voor de start op de hoogte van de activiteit.

Bijvoorbeeld om maatwerkvoorschriften op te stellen of een toezichtactie in te plannen. Bij veel activiteiten is geen melding verplicht als ze vergunningplichtig zijn. De activiteit mag niet eerder dan 4 weken na de melding starten. Er zijn een paar gevallen waarin een andere termijn geldt. Een melding kan ook gedaan worden via het Omgevingsloket.

Vergunningen

Er wordt een vergunning verleend als de aanvrager voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo mag er in elk geval geen schade aan het waterstaatswerk ontstaan. Een vergunning voor een reclamebord in de wegberm wordt meestal geweigerd, omdat zo'n bord automobilisten kan afleiden. Een bedrijf dat een waterleiding of een telecommunicatiekabel wil aanleggen in diezelfde wegberm zal waarschijnlijk wel toestemming krijgen.

Als voldaan kan worden aan algemene regels dan volstaat zelfs een melding. Dit levert namelijk geen gevaar op voor het verkeer of schade aan de weg.

Verder worden bij rijkswegen vaak vergunningen aangevraagd voor de bouw van een brug over de weg, of een waterafvoer onder de weg door. Dit soort vergunningen wordt meestal aangevraagd door gemeenten of provincies.

Naast deze omgevingsvergunningen zijn er ook wegwedstrijden of toertochten waarvoor de weg gedeeltelijk of helemaal afgesloten wordt voor verkeer. Voor het houden van een wegwedstrijd of een toertocht moet een ontheffing worden aangevraagd op basis van de WVW. Ook het krijgen van een ontheffing voor een gebods- of verbodsbord is mogelijk. Denk hierbij aan het mogen berijden van een fietspad met een motorvoertuig.