Recreatiegeulen, een veilige vaarweg voor recreatieschippers

De hoofdvaarwegen worden, zeker in de zomerperiode, gebruikt door zowel beroepsvaart als recreatievaart. Vanaf een groot schip zijn kleine vaartuigen vaak minder goed te zien. Ook gaan beroepsvaartuigen meestal sneller. Dit levert soms gevaarlijke situaties op.

Om de veiligheid van de recreatievaart te vergroten leggen we waar het kan zogenoemde recreatiegeulen aan. De vaargeulen zijn te herkennen aan de groenwit- en roodwitgestreepte markering aan de zijkant van de geul.

Fietspad voor pleziervaart

De recreatieboeien (officieel heten ze ‘bakens’ omdat ze niet verlicht zijn) leggen we waar het water nog ongeveer 1,5 m diep is. Zo ontstaat er een soort fietspad naast de hoofdvaarweg. Voor grote beroepsvaart is het hier te ondiep, maar pleziervaartuigen kunnen hier prima varen.

Zo scheiden we de recreatievaart van de beroepsvaart en kan de recreatievaart veilig en met plezier gebruik maken van de grote rivieren en wateren. Het is voor recreatievaart niet verplicht om hiervan gebruik te maken, maar wel verstandig.

Betekenis boeien

De markering die de recreatievaargeul aangeeft is herkenbaar aan de rood-witte en groen-witte strepen. Op grotere wateren als de Waddenzee, Westerschelde en de Noordzee worden gele boeien gelegd om de recreatiegebieden aan te geven. Dit doen we in verband met internationale regelgeving.

De gele boeien met de rood-wit-rood gestreepte toptekens op de foto's en in het filmpje op deze pagina, geven zowel een recreatiegeul aan als verboden gebied erachter (bijvoorbeeld een natuurgebied).

Aanleggen vaargeulen voor de recreatievaart

We leggen vaargeulen aan voor de recreatievaart. Mobiel verkeersleider Tjeerd legt uit waarom.

TJEERD: Wij als Rijkswaterstaat staan voor een vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer. Nou, de hoofdvaarwegen zijn druk bevaarbaar. We leggen zogenaamde fietspaden aan, wat speciaal is voor de recreatievaart zodat we de recreatievaart gescheiden houden van de beroepsvaart. En hiermee vergroten we uiteraard de veiligheid maar uiteraard ook het plezier van de recreatievaarder en de beroepsvaarder. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) DRUKKE MUZIEK TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA

1800 boeien

De recreatiegeulen zijn door heel Nederland te vinden. We leggen ze aan daar waar het veiliger is en waar er ruimte voor is. De vaargeulen vergroten de veiligheid van de recreatievaart.

Bijvoorbeeld op de Westerschelde, het Veerse Meer, Grevelingenmeer, IJsselmeer en de Randmeren, de Waal (bochten bij Nijmegen), het IJ en de Waddenzee. In heel Nederland leggen we ongeveer 1800 recreatieboeien voor het vaarseizoen!

Tips voor recreatieschippers

  • Tip 1: Ook in de recreatiegeulen vaar je als recreatieschipper zoveel mogelijk aan de stuurboordzijde (rechts dus).
  • Tip 2: Drukke (beroeps)vaarwegen oversteken? Houd de knooppuntenboekjes van Varen doe je Samen! erbij.