Perry van der Weyden

Perry van der Weyden

Perry van der Weyden (1960) is hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening. Als chief information officer maakt hij deel uit van het bestuur Rijkswaterstaat.

Informatie is cruciaal om onze netwerken te besturen en te beheersen. Maar ook voor de gebruikers van onze wegen, vaarwegen en watersystemen. Daarom investeert Rijkswaterstaat in een goede informatievoorziening, nu en de toekomst.

Perry van der Weyden, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Van der Weyden studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan bij de gemeente Rotterdam (sociale zaken en werkgelegenheid). In 1995 stapte hij over naar PinkRoccade, waar hij senior business consultant outsourcing was. Van 2003 tot 2011 was Van der Weyden directeur Shared services organisatie ICT bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tot 2014 werkte hij als directeur Shared service center ICT Haaglanden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 15 april 2014 is Van der Weyden hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening.