Veranderen voor de toekomst

Een veranderend klimaat, nieuwe technologie, ontwikkelingen in mobiliteit, de energietransitie, een omgeving die steeds hogere eisen stelt en ook meebepaalt. Ontwikkelingen die de wereld van morgen een ander aanzien geven dan de wereld van vandaag.

In die veranderende wereld is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor maatschappelijke opgaven op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Nu en in de toekomst.

Rijkswaterstaat klaar voor de toekomst

Vlot en veilig van A naar B. Over onze wegen en rivieren. Dat is waar wij voor staan. Ook beschermen we Nederland tegen hoogwater en zijn we samen met anderen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. We volgen ontwikkelingen op de voet en passen ons werk hier continu op aan. Zo geven we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst invulling aan onze maatschappelijke opgave.

Dat kunnen we al lang niet meer alleen. Steeds vaker sluiten wij coalities om te kunnen anticiperen op de veranderingen in onze samenleving. We werken steeds intensiever samen met andere overheden, wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen. Vaak nemen we hierbij het initiatief. In andere gevallen sluiten we aan bij initiatieven van anderen.

Strategische verkenningen

Het treffen van voorbereidingen op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving en mogelijke toekomstige opgaven gaat niet vanzelf. Daarom heeft Rijkswaterstaat een programma Strategische Verkenningen ingericht. Het programma Strategische verkenningen is permanent alert op trends en ontwikkelingen en op de mogelijke impact hiervan voor Rijkswaterstaat.

We brengen trends en ontwikkelingen in kaart en verkennen de betekenis voor rol en positie, taken en organisatie van Rijkswaterstaat. Dat doen we met externe samenwerkingspartners én onze eigen medewerkers.

Lees meer over Strategische Verkenningen

Expeditie RWS2050

Ondertussen verkennen we ook de verre toekomst. Want hoe ziet ons land er in 2050 uit? En wat betekent dit voor het werk van Rijkswaterstaat? Expeditie RWS2050 zoekt naar de antwoorden op deze vragen.

Expeditie RWS2050 is niet alleen een zoektocht van onze medewerkers. Door ook de wereld buiten Rijkswaterstaat bij de expeditie te betrekken, ontstaat een rijk beeld van wat de maatschappij in de toekomst van ons zou kunnen verwachten.

Kleine expeditie teams verkenden de toekomst van Rijkswaterstaat op allerlei manieren. Zo zijn een aantal scenario’s van de toekomst rond Rijkswaterstaat opgesteld en is hiermee gewerkt. In elk van de scenario’s onderzochten we de rol en meerwaarde van Rijkswaterstaat: wat maken we, met wie, hoe?

Uiteindelijk heeft het werken met de scenario’s geleid tot verschillende prototypes van een toekomstige Rijkswaterstaat, met elk hun kansen en dilemma’s.

Game Expeditie Delta

Op een speelse manier kennismaken met de toekomst van Rijkswaterstaat? Bij Expeditie RWS2050 is ook een game ontwikkeld: Expeditie Delta. U krijgt de opdracht om Nederland klaar te maken voor een veranderend klimaat, met droogtes, piekbuien, hitte en een stijgende zeespiegel.

U maakt daarbij kennis met de 4 toekomstscenario’s van Expeditie RWS2050: Datagedreven Wereld, Dutch Design, Multiplex en Stuifzand. In elk van die toekomsten blijken andere maatregelen mogelijk.

Deze game is gelanceerd op het 225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat, 24 mei 2023. Iedereen, jong en oud, kan de game spelen! Download de game via de App Store of de Google Play Store.

Documenten Expeditie RWS2050

U kunt verder lezen over Expeditie RWS2050 in onze openbare onderzoeksrapporten:

Onderliggende pagina