Rijkswaterstaat voor de jeugd

Rijkswaterstaat voor de jeugd

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat zorgt voor een groot deel van de snelwegen, tunnels, rivieren en bruggen in Nederland. Met een moeilijk woord noemen we dat ‘infrastructuur’. We zorgen ervoor dat mensen vlot en veilig over die wegen kunnen rijden en over die rivieren kunnen varen. Ook beschermen we Nederland tegen hoogwater, zodat ons land niet overstroomt.

Wegen

Rijkswaterstaat beheert 3.072 km wegen
Rijkswaterstaat is in Nederland verantwoordelijk voor de snelwegen (wegen die beginnen met een A) en een aantal autowegen (wegen die beginnen met een N). We zorgen ervoor dat onze wegen er goed bijliggen en dat ze veilig zijn. We repareren de weg als dat nodig is en zorgen ervoor dat er geen spullen op de weg liggen. Zo kan iedereen, de automobilist, de vrachtwagenchauffeur of motorrijder, zonder problemen op zijn of haar bestemming komen. We helpen ook bij een ongeval of als iemand met pech stil staat. In de winter strooien we zout op de weg als het glad is.

Bekijk al onze wegen

Wist je dat we ook nieuwe wegen aanleggen en bestaande wegen breder maken? Een voorbeeld daarvan is de A12 bij Ede. Op dat stuk van de A12 was het heel erg druk. Daarom hebben we de weg breder gemaakt door een extra rijstrook aan te leggen. Tegelijkertijd is ook een nieuw stuk weg aangelegd in de vorm van een tunnel, die we onder de weg schoven. Hoe? Dat zie je in het filmpje hieronder. De tunnel weegt 3.600 ton, is 70 m lang en 13,5 m breed. Een hele klus!

Timelapse - Inschuiven zuidelijke tunneldeel onderdoorgang Ede onder A12 De barriers langs de A12 worden verwijderd. Het asfalt wordt weggefreesd en afgevoerd. De wegfundering wordt weggegraven en afgevoerd. De grond wordt ontgraven en verderop op de A12 in depot gezet. De geleiding waarover de tunnel wordt ingeschoven wordt aangelegd. Langzaam wordt de tunnel op zijn plaats geschoven. De tunnel wordt geplaatst en de geleiding wordt verwijderd. De grond rondom de tunnel wordt aangevuld. De damwandplaten worden aansluitend aan de tunnel in de bodem getrild. Rondom de tunnel wordt de grond opnieuw aangevuld en verdicht. De betonnen overgang tussen het dijklichaam en de tunnelbak wordt aangelegd. De tunnel wordt afgedekt met grond- en funderingsmateriaal. Het asfalt wordt opnieuw aangebracht. De wegmarkeringen worden aangebracht. De nieuwe barriers worden langs de weg geplaatst De nieuwe weg is weer geopend voor wegverkeer.

49
ecoducten (en 775 faunapassages) hebben we in beheer

Bij het aanleggen van wegen kan de nieuwe weg door een natuurgebied lopen. We vinden het belangrijk om de natuur te beschermen en doen daar veel aan. Dieren kunnen veilig de weg oversteken via speciale dierentunnels en groene viaducten die we aanleggen. Faunapassages en ecoducten noemen we ze. We zorgen bijvoorbeeld ook voor verlichting, die niet vervelend is voor vleermuizen (batlampen), want zij zijn gevoelig voor fel licht. Soms leggen we een nieuw stukje natuur aan. Bovendien helpen we mee om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

De langste snelweg in Nederland is de A7 met 235,102 km

Water

Rijkswaterstaat beheert 3.437 km rivieren en kanalen
Naast een flink aantal wegen, is Rijkswaterstaat ook verantwoordelijk voor de grote rivieren, kanalen, meren en zeeën in Nederland. Soms maken we een rivier dieper of breder, zodat boten en schepen veilig door Nederland kunnen varen. We zorgen met verkeersregels op het water dat varen voor iedereen veilig blijft. We beheren ook sluizen, bruggen en waterkeringen (bijvoorbeeld dijken). Daarnaast beschermen we Nederland tegen overstromingen. We meten dan ook steeds op heel veel punten in Nederland hoe hoog het water staat.

Bekijk al onze rivieren, kanalen, meren en zeeën

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat schepen vlot en veilig op rivieren en langs de Nederlandse kust kunnen varen. Toen in 2012 het vrachtschip Baltic Ace op de Noordzee voor de Nederlandse kust zonk, was het voor andere schepen lastig om bij de Rotterdamse haven te komen. Het schip lag namelijk in de weg. Het gezonken schip had meer dan 1.400 auto’s aan boord, die allemaal in zee terecht zijn gekomen. Dat was natuurlijk niet goed voor het milieu. Daarom hebben we het schip en de auto’s uit de Noordzee gehaald. Bekijk hieronder het filmpje over hoe we dat hebben gedaan.

(Uit de zee wordt een auto omhooggehaald. Voice-over:) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Hij was maar liefst 150 meter lang en 25 meter breed, de Baltic Ace het vrachtschip dat in december 2012 op de Noordzee zonk na een aanvaring. De lading: zo'n 1.400 gloednieuwe auto's. Rijkswaterstaat heeft het wrak van de Baltic Ace geborgen. Na het verwijderen van de stookolie in 2014 werd het schip in 2015 in stukken gezaagd en in delen naar de haven van Rotterdam gebracht. Daar wordt het ontmanteld en gerecycled. De berging was noodzakelijk om aanvaringen en milieuschade te voorkomen. BART-JAN DE WAARD: Het schip lag in een van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld en hinderde dus een vlotte en veilige scheepvaart en daarna vormden de 1.417 auto's die erin zaten, en de stookolie een bedreiging voor het milieu. VOICE-OVER: Van de auto's die het schip vervoerde, was niet veel meer over. Alle materialen krijgen zo veel mogelijk een tweede leven. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/jaarbericht. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

90.191
km2 oppervlaktewater (zoals rivieren en meren) hebben we in beheer

Maar dat is nog niet alles wat we doen. Rijkswaterstaat zorgt namelijk ook voor voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën. Dat betekent water zonder afval, dat geschikt is om drinkwater van te maken en waarin planten en dieren kunnen leven. Ook controleren we het zwemwater. Als je in natuurwater gaat zwemmen, wil je natuurlijk wel dat het schoon is en er geen blauwalgen in zitten, waar je ziek van kunt worden.

Het 21 km lange Noordzeekanaal is tussen 1865 en 1876 helemaal met de hand uitgegraven

Weginspecteurs

Je hebt ze misschien wel eens gezien: de mannen en vrouwen met hun grote, gele auto’s op de snelweg. Dit zijn onze weginspecteurs. Bij pech- of ongevallen zijn zij vaak als eerste aanwezig en helpen ze het verkeer veilig langs het pechgeval of ongeluk te leiden. Ook helpen ze met opruimen van afval op de wegen en geven het door als een weg gerepareerd moet worden.

Mobiel verkeersleiders

De mobiel verkeersleiders vind je op het water. Zij varen in stoere boten op rivieren, kanalen en meren om te helpen als er iets gebeurt op het water, bijvoorbeeld een aanvaring of een schip dat zinkt. Ze kijken of er schade is aan de vaarwegen, helpen het verkeer veilig te laten varen en het water schoon te houden.

Korte geschiedenis van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is al in 1798 opgericht, onder de naam Bureau voor den Waterstaat. In 1848 kreeg de organisatie zijn huidige naam Rijkswaterstaat. Er waren toen nog geen auto’s en daarom was Rijkswaterstaat alleen verantwoordelijk voor de rivieren, kanalen, waterkeringen en polders. In de 19e eeuw kregen we meer taken, omdat de trein en de auto uitgevonden werden. We ontwikkelden onder andere spoorwegen en bouwden en onderhielden bruggen en wegen.
Rijkswaterstaat beheert 1.116 bruggen
In de Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945) zijn veel bruggen, viaducten en dijken kapot gemaakt. Na de oorlog werkten we hard om dit te repareren. Maar we wilden meer doen en breidden het aantal wegen uit en verbonden ze onderling met elkaar.

In 1945 was er nog maar 100 km weg in Nederland, in 1965 was dat al 600 km

In 1953 werd Nederland getroffen door de watersnoodramp. Veel dijken braken, omdat ze het hele hoge water uit de Noordzee niet aankonden. Grote delen van Nederland kwamen onder water te staan. Veel mensen hebben dat niet overleefd. De schade aan onder andere huizen en wegen was heel erg groot. We willen niet dat zo’n ramp nog een keer gebeurt. Daarom besloten we de Deltawerken te bouwen. Dat zijn waterkeringen, die het water tegenhouden waar het nodig is. Op die manier is het land achter de Deltawerken beschermd tegen hoogwater. Zo kunnen mensen er veilig wonen.

Vanaf de jaren 60 groeide het aantal auto’s en gingen mensen er steeds vaker op uit. Rijkswaterstaat nam daarom maatregelen om het verkeer veiliger te maken. Vandaag de dag is het verbeteren van wegen nog steeds een belangrijke taak van Rijkswaterstaat, net als bescherming tegen hoogwater.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Rijkswaterstaat? Kijk dan op de pagina Onze historie.

Rijkswaterstaatquiz

Wat weet jij allemaal al van Rijkswaterstaat? Test je kennis en doe de Rijkswaterstaatquiz!

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Stel je vraag

Heb jij een vraag aan ons? Vul dan het contactformulier in.

Leuke filmpjes

  • Hoe dan?! - Een videoreeks waarbij Rijkswaterstaatreporter Bart Kuijpers op onderzoek uitgaat en je meeneemt voor een kijkje achter de schermen bij Rijkswaterstaat.
  • Een waterreis door de tijd - Ontdek in deze film hoe al honderden jaren lang water een grote rol speelt in Nederland.
  • Dwaalfilm - Ga in 260 natuurfilmpjes op ontdekkingsreis in en op Maas, Rijn, Waal, Kempen-Broek, Geuldal en Delta.
  • Het Klokhuis - Verkeerscentrum NL - Rijd mee over het drukste verkeersknooppunt van Nederland (knp Oudenrijn) en neem een kijkje in Verkeerscentrum Nederland.
  • Het Klokhuis - Maasvlakte 2 - Bekijk hoe uit het niets een nieuw stukje Nederland is gebouwd: de Maasvlakte 2. De Maasvlakte 2 hoort bij de Rotterdamse haven.
  • Het Klokhuis - Sluizen - Rivieren en kanalen zijn in Nederland op een slimme manier met elkaar verbonden. Die moeten op verschillende waterstanden overbrugd worden en dit filmpje legt uit hoe.
  • Het Klokhuis - Waterverkeer - Er stromen veel belangrijke rivieren door ons land en er varen dagelijks veel grote schepen door Nederland. Dit filmpje vertelt meer over het waterverkeer in Nederland.