Sylvia Bijl

Sylvia Bijl (1980) is sinds 21 mei 2024 chief financial officer (CFO). Zij is verantwoordelijk voor het financieel beheer, toezicht en risicomanagement van Rijkswaterstaat en de zorg voor de ondersteunende bedrijfsvoering. Ze maakt deel uit van het bestuur. Daarnaast is ze hoofdingenieur-directeur (HID) van de Bestuursstaf.

‘Rijkswaterstaat staat letterlijk midden in de samenleving met de belangrijke taak om ons land veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Er ligt een grote opgave om met het extra geld dat aan de begroting is toegevoegd, achterstanden in de instandhouding aan te pakken. Dat vergt goede afspraken met opdrachtgevers, de omgeving en de markt. Als CFO en HID van de Bestuursstaf zet ik me samen met alle collega’s in voor een soepele bedrijfsvoering en doelmatige inzet van middelen en capaciteiten om zo bij te dragen aan de mobiliteit van Nederland.’

Sylvia Bijl, chief financial officer (CFO) van Rijkswaterstaat

Sylvia Bijl studeerde economie in Groningen, waar ze in 2003 afstudeerde. Ze startte haar loopbaan als rijkstrainee bij het ministerie van Financiën, waarna ze adjunct-inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën werd. Daarna werkte ze op Aruba, werd in 2010 inspecteur en een jaar later coördinerend beleidsmedewerker op Curaçao. In 2014 trad Sylvia Bijl in dienst van het ministerie van Defensie als plaatsvervangend afdelingshoofd Voorafgaand Toezicht en Beleidscontrol. Daarna was ze afdelingshoofd Begrotingszaken, directeur Begroting en waarnemend hoofddirecteur Financiën en Control.