Rijkswaterstaat Jaarbericht 2023

We werken er hard aan om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Hoe we dat in 2023 deden en wat dat opleverde, leest u in het Rijkswaterstaat Jaarbericht 2023, dat in maart 2024 is gepubliceerd.

We zetten ons ook in 2023 in voor vlot en veilig verkeer over de weg en de vaarweg. We werkten aan waterveiligheid, voldoende schoon water en een ecologisch gezond watersysteem. We zorgden voor natuurbehoud en natuurherstel en letten op de veiligheid van dieren die in de buurt van onze projecten leven, zwemmen en vliegen. Én we maakten waar het kon gebruik van nieuwe, slimme informatietechnologie en datavoorzieningen.

Lees Rijkswaterstaat Jaarbericht 2023

Water beheren en beheersen

Water is van levensbelang voor ons land. Maar het kan ook lastig of zelfs levensbedreigend zijn. Dat merkten we in 2023 maar al te goed. Door aanhoudende regen stroomden de rivieren vol en was er op veel plekken wateroverlast. Aan het eind van het jaar waren we zelfs genoodzaakt alle 6 de stormvloedkeringen te sluiten, vanwege de combinatie van hoogwater en storm Pia. Hierbij sloot de Maeslantkering voor het eerst sinds de oplevering in 1997 volautomatisch. Ook legden we in 2023 de laatste hand aan een nieuwe, beschermende toplaag van de Afsluitdijk. De iconische dijk is nu bedekt met 75.000 hypermoderne betonblokken die elk zo’n 6,5 ton wegen.

Door deze stormvloedkeringen, maar ook door te werken aan projecten als Ruimte voor de rivier, kribverlagingen aan het Pannerdensch Kanaal en kustbescherming, houden we ons land veilig. Nu, en in de toekomst.

Vlot en veilig op de weg

De relatieve rust die we tijdens de coronajaren hadden op de weg, is inmiddels helemaal verdwenen. Het wordt een steeds grotere uitdaging om het verkeer vlot en veilig te laten doorstromen. Niet alleen door de toenemende drukte, maar ook door uitdagingen als het stikstofvraagstuk en schaarste aan bouwmaterialen en personeel. Toch werkten we ook in 2023 zichtbaar en voortvarend door aan aanleg-, vervanging- en renovatieprojecten.

In het oog springende werkzaamheden waren het afzinken van het 2e deel van de Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding, en het werk aan de Haringvlietbrug. Vooral dit laatste was een ingewikkeld en logistiek hoogstandje.

Vlot en veilig over het water

Ook in 2023 zetten we ons dagelijks in voor vlot en veilig scheepvaartverkeer en hielden we onze vaarwegen in goede conditie. We rondden de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen af, voerden onderhoud uit aan al bestaande bruggen, sluizen en stuwen en begeleidden schippers met zo min mogelijk wachttijden naar hun bestemming. En ook calamiteiten oplossen hoort bij ons werk. Bijzonder aan dit jaar was dan ook het beheersen en afwikkelen van het incident bij vrachtschip Fremantle Highway.

Duurzame leefomgeving

Schoon en gezond water is van levensbelang. Niet alleen voor mensen, ook voor dieren en planten. Daarom zetten we ons hard in om de ecologische waterkwaliteit en de natuur in onze wateren te herstellen, beschermen en verbeteren.

Daarnaast werken we hard aan ons doel om in 2030 klimaatneutraal te werken. Zo stellen we steeds meer van onze ruimte beschikbaar aan bedrijven die duurzame energie willen opwekken en wekken we de energie die we zelf verbruiken steeds meer zelf op met zonnepanelen en windturbines.

Optimaal profiteren van data en informatie

Door informatietechnologie en datavoorzieningen toe te passen, kunnen we sneller, efficiënter, veiliger, duurzamer én gebruiksvriendelijker werken. Of het nu gaat om datagedreven assetmanagement, mobiele metingen, virtual reality of satellietobservatie: we onderzoeken alle mogelijkheden die data en informatie ons te bieden hebben. Door onze kennis en ervaring te delen met partners, groeien we bovendien samen met de sector.