Jaarbericht 2020

Jaarbericht 2020

Rijkswaterstaat werkt er hard aan om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Wat dat in 2020 opleverde, lees je in het jaarbericht.

Hoe zette Rijkswaterstaat zich in voor vlot en veilig verkeer over de weg en vaarweg? Hoe werkten we aan waterveiligheid, voldoende schoon water en een ecologisch gezond watersysteem? En hoe verbeterden we tegelijkertijd de leefomgeving van omwonenden? Het jaarbericht over 2020 staat voor je klaar.

Lees het jaarbericht 2020

Water beheren en beheersen

Klimaatverandering, onze duurzaamheidsdoelen en het toekomstbestendig maken van een groot aantal objecten als bruggen en waterkeringen, hielden Rijkswaterstaat in 2020 druk bezig. Zo werkten we samen met andere waterbeheerders aan schone en duurzame Nederlandse watersystemen. Deden we proeven met een innovatief systeem dat zwerfvuil uit het water haalt. En versterkten we vorig jaar meer dan 38 km aan dijken. Want water is van levensbelang voor ons land. Maar het kan ook levensbedreigend zijn.

Vlot en veilig over de weg

Door coronamaatregelen legden weggebruikers in 2020 minder voertuigkilometers af op het rijkswegennet dan in 2019. Maar de mobiliteit zal de komende jaren weer flink groeien, laten prognoses zien. Om die groei op te vangen, heeft Rijkswaterstaat in 2020 wegen verbreed, wegverbindingen verbeterd en in totaal 84 km aan nieuwe rijstroken opgeleverd. We pakten fileknelpunten aan en gebruikten slimme methoden om de aanrijtijd van weginspecteurs te verkorten. En we hadden oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door natuurgebieden die door autowegen worden doorkruist weer te verbinden.

Vlot en veilig over het water

Steeds grotere schepen vervoeren steeds meer goederen over het water. Om die vervoersstroom ruim baan te geven, investeerde Rijkswaterstaat ook in 2020 in de kwaliteit en de capaciteit van het hoofdvaarwegennet. We bouwden onder meer aan extra (zee)sluizen, voor betere doorgang. We optimaliseerden de bediening van sluizen en bruggen, zodat schepen zo kort mogelijk hoeven te wachten. En we experimenteerden met drones, slimme camera’s en sensoren, zodat we met beter inzicht het verkeer in goede banen kunnen leiden.

Lees het jaarbericht 2020 voor meer resultaten, uitgelichte projecten en praktijkverhalen van medewerkers en partners.