Jaarbericht 2019

Jaarbericht 2019

Rijkswaterstaat wil Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden. Dat we daar hard aan werken, was ook in 2019 zichtbaar en merkbaar.

We beschermen ons land tegen hoogwater. We zorgen voor vlot en veilig verkeer over de weg en verbeteren tegelijkertijd de leefomgeving van omwonenden. Het Rijkwaterstaat-jaarbericht 2019 laat zien hoe we dit doen, met oog voor de toekomst van ons land.

Lees het jaarbericht 2019

Verduurzamen en vernieuwen

Innoveren, verduurzamen en samenwerken. Samen met burgers, maatschappelijke partners, bedrijven en kennisinstituten. Dat kenmerkt de aanpak van Rijkswaterstaat in deze dynamische tijd. We bouwen bijvoorbeeld steeds meer samen met de natuur door zand en slib te gebruiken voor het verstevigen van onze kust en onze dijken. Ons wegennet kreeg er in 2019 8 nieuwe weggedeelten bij en we hebben 58 km aan nieuwe rijstroken opgeleverd.

Ingewikkelde, maar boeiende opgave

De komende decennia zijn vele honderden bruggen, tunnels, viaducten, stuwen en sluizen toe aan vervanging of renovatie. Rijkswaterstaat staat hiermee voor een ingewikkelde, maar boeiende opgave die in 2019 voortvarend is opgepakt. We zetten ons in voor een goed onderhouden, duurzame infrastructuur in een zorgvuldig ingericht, klimaatbestendig land. Daarbij benutten we de kansen van slimme mobiliteit, data en informatievoorziening optimaal. Ook trekken we steeds intensiever op met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.

Van deze toekomstgerichte en samenwerkingsgerichte manier van werken geeft dit jaarbericht een pakkend overzicht. Lees het jaarbericht 2019 voor een boeiende indruk van ons werk in 2019.