Rijkswaterstaat Jaarbericht 2022

We werken er hard aan om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Hoe we dat in 2022 deden en wat dat opleverde, leest u in Rijkswaterstaat Jaarbericht 2022, gepubliceerd in maart 2023.

We hebben ons ook in 2022 ingezet voor vlot en veilig verkeer over de weg en de vaarweg. We werkten aan waterveiligheid, voldoende schoon water en een ecologisch gezond watersysteem. Daarvoor maakten we optimaal gebruik van nieuwe, slimme informatietechnologie en datavoorzieningen. En we werken dagelijks aan natuurbehoud en natuurherstel van de gebieden die we beheren.

Lees Rijkswaterstaat Jaarbericht 2022

Water beheren en beheersen

2022 begon stormachtig. Mede door 4 grote stormen die elkaar snel opvolgden moesten we bijna al onze stormvloedkeringen 1 of meerdere keren sluiten. Doordat deze keringen daarvoor zijn gebouwd en goed worden onderhouden, leverde dat geen problemen op.

De zomer was juist extreem warm en droog. De Rijn behaalde zelfs de laagst gemeten waterstand ooit. Watertekorten kunnen ons land erg kwetsbaar maken. Gelukkig waren we goed voorbereid. Het lukte ons om de hinder voor de meeste watergebruikers te beperken door het beschikbare water goed doordacht te verdelen.

Vlot en veilig op de weg

In 2022 werd er opnieuw meer over onze wegen gereden. In totaal legden alle weggebruikers samen 67,4 miljard km af op ons snelwegennet. Deze groei neemt waarschijnlijk de komende jaren nog meer toe.

Met onze aanleg-, vervanging- en renovatieprojecten van 2022, houden we onze wegen veilig en de doorstroming vlot. We werkten niet alleen aan de weg en het asfalt zelf, maar knapten ook een aantal van onze snel verouderende bruggen, tunnels, sluizen en viaducten op. Veiligheid staat in deze projecten altijd voorop.

Vlot en veilig over het water

Veel bruggen, sluizen en stuwen in het Nederlandse hoofdvaarwegennet naderen het einde van hun levensduur. Vervanging en renovatie is hard nodig. In 2022 werkten we hier volop aan.

De bouw van Zeesluis IJmuiden was in 2021 al klaar, maar in januari 2022 werd deze officieel geopend door koning Willem-Alexander. Ook rondden we in 2022 het onderhoud aan de John S. Thompsonbrug na bijna 2 jaar af, begonnen we met de eindfase van de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen en werkten we verder aan de verruiming van de Twentekanalen.

Duurzame leefomgeving

We willen in 2030 klimaatneutraal werken. Om dat te bereiken moeten we de CO2-uitstoot van ons werk terugdringen. Samen met de bouwsector werken we aan manieren om dit voor elkaar te krijgen.

Als groot waterbeheerder zetten we ons daarnaast in voor het herstellen, beschermen en verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de natuur in de rijkswateren.

Optimaal profiteren van data en informatie

De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en data gaan razendsnel. Zowel in het waterbeheer, als voor ons verkeersmanagement op de hoofdwaterwegen en de hoofdwegen. Met draadloze communicatie tussen voertuigen en systemen langs en slimme camera’s boven de weg krijgen we een steeds beter overzicht van de situatie op de weg en het water. Daardoor neemt de veiligheid toe.