Patricia Zorko

Patricia Zorko (1964) is sinds 22 september 2020 plaatsvervangend directeur-generaal. Als verantwoordelijke voor het omgevingsmanagement en het beheer van ons areaal in de regio maakt zij deel uit van het bestuur.

In de dagelijkse praktijk, dicht bij de burger, wordt ons werk aan een veilig, bereikbaar en duurzaam Nederland concreet. Met name de vervanging- en renovatieopgave wordt een belangrijke opgave. Dat vraagt om goed samenwerken met publieke en private partners. Daar wil ik, met mijn focus op het regiowerk van Rijkswaterstaat, graag aan bijdragen.

Patricia Zorko, plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat

Patricia Zorko was tot haar overstap naar Rijkswaterstaat plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur strategie, cybersecurity en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. Zij volgde de officiersopleiding van de Nederlandse Politie Academie (NPA), behaalde de Master of Public Administration en doorliep verschillende management- en leiderschapstrajecten.

Van 1986 tot 2012 had zij diverse leidinggevende functies bij de politie Utrecht en later bij het KLPD. Van 2013 tot 2016 was zij politiechef van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.