Ons bestuur

Het bestuur van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Het accent ligt op de strategische sturing en besluitvorming.