Veiligheid

Rijkswaterstaat houdt Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar. We zorgen ervoor dat iedereen elke dag veilig thuiskomt. Ook zorgen we voor veilige wegen, rivieren, kanalen en informatiesystemen.

Het is ook onze taak om voor een veilige werkplek voor onze medewerkers en de werknemers van de bedrijven die voor ons werken te zorgen.

Dagelijks werken tienduizenden mensen aan een veilig en bereikbaar Nederland. Denk aan het aanleggen en onderhouden van onze (vaar)wegen en gebouwen, en het nemen van maatregelen bij droogtehoogwaterstorm en sneeuw.

Verantwoordelijkheid voor veiligheid

Onze verantwoordelijkheid voor veiligheid is via de wet geregeld. Hoe wij invulling aan deze verantwoordelijkheid geven is vastgelegd in het Kader Veiligheidsmanagement 2017

Daarnaast werken we volgens de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Dit betekent dat we veiligheidsbewustzijn als verplichting in aanbestedingen en contracten in de bouw opnemen.

Samenwerken

Samen met onze opdrachtnemers en partners signaleren, waarschuwen en treffen wij op tijd maatregelen bij gebreken, veiligheidsrisico’s of dreigende calamiteiten. Zo zorgen wij ervoor dat onze wegen, vaarwegen, watersystemen, gebouwen, infrastructuur en informatievoorzieningen op orde zijn. Maar ook veilig zijn voor gebruikers en de omgeving.

Leren van incidenten en ongevallen

We doen er alles aan om ongevallen te voorkomen. Wanneer er toch ongelukken gebeuren voeren we een diepgaand onderzoek uit, zodat we maatregelen kunnen nemen om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen. De uitkomsten van deze onderzoeken delen we eerst met alle betrokkenen en daarna met alle collega’s, zodat ook zij hiervan kunnen leren.

Onderliggende pagina