Ron Kolkman

Ron Kolkman (1960) is sinds 15 februari 2022 hoofdingenieur-directeur (HID) van het landelijke organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening. Als chief information officer (CIO) maakt Kolkman deel uit van het bestuur van Rijkswaterstaat. Hij heeft een strategische en kaderstellende rol op het gebied van informatievoorziening.

Ik vind het een grote eer om samen met mensen met zo veel passie en vakmanschap bij te dragen aan de belangrijke maatschappelijke opgaven waar Rijkswaterstaat voor staat. Digitalisering speelt hierin een grote rol en ik ga graag aan de slag met mijn team om dat verder te ontwikkelen.

Ron Kolkman, hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening

Ron Kolkman volgde de officiersopleiding van de Koninklijke Landmacht en studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in bedrijfseconomie. Vervolgens vervulde hij (management-)functies bij de provincie Utrecht, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtbank Arnhem.

Van 2008 tot 2013 was hij als algemeen directeur verantwoordelijk voor de ICT van het IT-bedrijf van de Rechtspraak. In 2013 werd Kolkman CIO van het Kadaster en in 2015 werd hij benoemd als directeur Informatievoorziening bij het Joint IV Commando van het ministerie van Defensie.