Nieuwsbericht

Stormseizoen 2022 is begonnen: wat doet Rijkswaterstaat?

Gepubliceerd op: 6 oktober 2022, 11.52 uur - Laatste update: 19 mei 2023, 13.22 uur

Tijdens de droge zomer van 2022 zijn we druk geweest om het beschikbare water zo goed mogelijk te blijven verdelen. Tegelijkertijd liepen de voorbereidingen op het stormseizoen van 2022.

Zo kregen onze stormvloedkeringen in het voorjaar en de zomer onderhoud, zodat zij klaar zijn als het water hoog opstuwt bij storm.

Nederland kwetsbaar voor overstromingen

Nederland is een delta, grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Daarom is ons land kwetsbaar voor overstromingen, zowel vanuit de rivieren als vanuit de zee. 

Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met stormen, heftige regen en hoge rivierstanden. Bescherming tegen hoogwater is en blijft dus van levensbelang.

Testen van stormvloedkeringen

In september en oktober 2022 testten we de stormvloedkeringen. In september 2022 gebeurde dat onder grote publieke belangstelling met de functioneringssluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering. Deze week (3 - 9 oktober) waren de Ramspolkering en de Oosterscheldekering aan de beurt.

Verder hebben we een bijzondere kering getest: de Diefdijk. Daarin zit een opening waar de snelweg A2 doorheen gaat. Deze maatregelen zijn zichtbaar, maar het hele jaar door werken we aan de bescherming tegen overstromingen. Zo beschermen we ons land nu én in de toekomst.

Onderhoud stormvloedkeringen

We voeren elk jaar een sluiting uit, ter voorbereiding op het stormseizoen. Dan testen we zowel de techniek van de kering als de organisatie. Na het grote onderhoud in de zomermaanden geeft dit ons de bevestiging dat de keringen kunnen sluiten als dat nodig is. 

Onze keringen moeten in goede conditie zijn als het stormt. Daarom vindt onderhoud altijd plaats buiten het stormseizoen, tussen half april en eind september. Zo hebben we afgelopen zomer het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen vervangen. 

De verouderde hard- en software kreeg na ruim 20 jaar een update. De nieuwe hard- en software is nodig voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering.

Ook voor de Oosterscheldekering vernieuwden we het bestuurssysteem. Het automatische noodsluitsysteem, dat de kering automatisch sluit als om een of andere reden de kering niet zou sluiten, is inmiddels alweer up-to-date.

De Oosterscheldekering

De 9 km lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. De kering bestaat uit 3 afsluitbare stroomgeulen: Hammen, Schaar en Roompot. In totaal zijn er 62 schuiven die gemonteerd zijn tussen betonnen pijlers. 

Tijdens de jaarlijkse functioneringssluitingen sluiten we alle schuiven in de sluitgaten Roompot, Schaar en Hammen. De duur van sluiting van de grootste schuif duurt ongeveer 75 minuten. De totale duur van de test (van start tot schuiven omhoog) is ruim 3 uur.

A2 dwars door de Diefdijk

De opening in de Diefdijk is een primaire waterkering en gaat dwars over de A2. De sluiting van de coupure Diefdijk, en dus de A2, gebeurt als er een reële dreiging is dat een dijk in Gelderland doorbreekt en de Betuwe mogelijk zal overstromen. 1 keer per jaar testen we samen met Waterschap Rivierenland de coupure in de Diefdijk. De A2 ter hoogte van Everdingen is dan afgesloten.

Kustbescherming door aanbrengen nieuw zand

We voeren langs de hele Nederlandse kust onderhoud uit om ons land te beschermen tegen hoogwater. Wind, golven en stroming nemen voortdurend zand mee.

Door nieuw zand aan te brengen, houden we de kust op zijn plaats en raken we geen land kwijt. Per jaar gaat het om 10 miljoen m3 zand. Dat is 7 keer voetbalstadion De Kuip vol.

Jaarlijks brengen we deze hoeveelheid zand aan voor de Nederlandse kust, om ons land te beschermen tegen hoogwater. We monitoren onze kust nauwlettend, zodat we op tijd weten waar we aan de kust het zand moeten opspuiten. Vanaf september 2022 spuiten we weer zand op het strand van Texel en vanaf oktober bij Katwijk.

Waterstanden

In het Watermanagementcentrum Nederland houden we continu de waterstanden in de gaten en waarschuwen we bij hoogwaterdreiging op tijd waterbeheerders, zoals de waterschappen. Zij kunnen maatregelen nemen, zoals dijkbewaking en het sluiten van coupures in dijken. We sluiten als het nodig is de stormvloedkeringen.

Blik op de toekomst

Bij het versterken van dijken houden we in Nederland rekening met omstandigheden die over 50 jaar verwacht worden. Door steeds nieuwe inzichten en technieken toe te passen, werken we aan een veilige delta.

Maar we kijken nog verder vooruit en houden rekening met klimaateffecten en zeespiegelstijging. We werken samen met andere partijen in het Deltaprogramma aan maatregelen die nodig zijn om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater.

Overstroom ik?

Samen met andere waterbeheerders werken we dag en nacht aan de bescherming van ons land, maar een overstroming is nooit uit te sluiten. Denk aan de overstroming in 2021 in Limburg. Daarom is het belangrijk dat we voorbereid zijn.

Op de website Overstroomik.nl? kunt u uw postcode invoeren en zien hoe hoog het water in uw omgeving kan komen. Daarnaast vindt u op de website meer informatie vinden over wat u kan doen om schade en slachtoffers te beperken bij een dreigende overstroming.