Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer (ruimtelijke adaptatie).

Doelen Deltaprogramma

De overheid wil een watersnoodramp zoals in 1953 of de overstroming van rivieren zoals in de jaren 90 voorkomen. Nederland moet zich voorbereiden op de gevolgen van een stijgende zeespiegel, een dalende bodem en stijgende temperaturen. In het Deltaprogramma zijn de plannen hiervoor beschreven. De doelen van het Deltaprogramma zijn:

  • Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen.
  • Zorgen voor voldoende zoetwater omdat er in de zomer soms te weinig van kan zijn.
  • De inrichting van het land klimaatbestendig maken.

Bij een overstroming kan 60% van Nederland onder water komen te staan

Deltaprogramma 2022

Het Deltaprogramma 2022 is op Prinsjesdag 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de begroting van het Deltafonds. In 2018 en 2019 kregen we te maken met zeer afwisselende weersomstandigheden. De zomers waren droog en hitterecords werden gebroken terwijl we ook te maken kregen met stort- en hoosbuien. Het is noodzakelijk dat Nederland zich goed voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en daarom staat de uitvoering van het werk aan de delta centraal.

De Deltaprogramma’s van 2011 tot en met 2020 zijn terug te vinden op de website Deltacommissaris.

Deltacommissaris

Sinds januari 2019 is Peter Glas deltacommissaris. De commissaris zorgt er onder andere voor dat alle plannen op tijd klaar zijn en alle samenwerkende partijen doen wat is afgesproken.

Uitvoering Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten werken erin samen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken.

Van sommige maatregelen uit het Deltaprogramma is de (voorbereiding van de) uitvoering al begonnen. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over het Deltaprogramma.

Deltabeslissingen

Ieder jaar op Prinsjesdag verschijnt een nieuwe editie van het Deltaprogramma, die vooruitkijkt naar volgende jaar. In de editie van het Deltaprogramma 2015 heeft de Deltacommissaris aan het kabinet geadviseerd om 5 deltabeslissingen te nemen: