Maatregelen om overstromingen te voorkomen

Hoogwater vormt een constante dreiging voor Nederland. Om grote hoeveelheden water nu en in de toekomst aan te kunnen, neemt Rijkswaterstaat diverse maatregelen.

Uiterwaardenbeheer

We zorgen samen met grondeigenaren en terreinbeheerders voor veilige en natuurlijke uiterwaarden. Zo beschermen we Nederland tegen het water.

Ruimte voor de rivieren

Rivieren krijgen steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Daarom geven we rivieren meer ruimte en verkleinen we de kans op overstromingen.

Maaswerken

Over een lengte van 222 km werkt Rijkswaterstaat aan een veiligere, beter bevaarbare en natuurlijke Maas.

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma staat hoe we ons tegen hoogwater kunnen beschermen en hoe we zorgen voor voldoende zoetwater.

Kustonderhoud

We onderhouden de kustlijn van Nederland door nieuw zand te storten op stranden en op de zeebodem.

Zandmotor

Voor de kust ten zuiden van Den Haag hebben we 21,5 miljoen m3 zand gestort. Door wind en stroming verspreidt het zand zich geleidelijk langs de kustlijn.

Vooroeververdediging

Vooroevers zijn delen van een dijk die onder water liggen. Rijkswaterstaat verstevigt deze vooroevers.

Bescherming hoogwater

In Nederland controleert Rijkswaterstaat samen met de waterschappen de waterkeringen. De keringen die niet in orde zijn, verstevigen we.