Kustonderhoud

Waarom

  • De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee.
  • Door de wind, golven en stroming verdwijnt er zand van de kust.
  • Ook verliezen de stranden terrein door de stijgende zeespiegel.
  • Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Alle doelen en resultaten

Hoe

circa 12 miljoen m³ extra zand versterkt jaarlijks de kustlijn

30 jaar Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat beschermt Nederland tegen overstromingen. Dat doen we met structureel onderhoud van internationale allure. Zo versterken we de Nederlandse kust jaarlijks met gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand.

(Beeldtitel: 30 jaar Kustlijnzorg. Met zand de kustlijn in topconditie houden zodat Nederland beschermd blijft tegen de zee! Voice-over:) STUWENDE MUZIEK VOICE-OVER: Nederland strijdt al eeuwen tegen de Noordzee. Ja, wij Nederlanders zijn wereldberoemd om het buiten de deur houden van de Noordzee met duinen, dammen en dijken. (Een kustlandschap vanuit de lucht.) PETER GLAS: Duinen, dijken en Deltawerken, dat blijft het antwoord voor de veiligheid van onze delta. Ik kan iedereen die hier vlak bij de kust woont, zeggen: Jullie zitten echt veilig. Maar veiligheid is nooit gegarandeerd, dus we zijn ook kwetsbaar. (Brekende golven.) VOICE-OVER: We werken met de zee samen en moeten ons er soms tegen verdedigen. Dat doen we met waterbouwkundige wonderen als de Afsluitdijk en de Deltawerken. Maar de belangrijkste troef in ons treffen met het water zijn het strand en de duinen. We staan het strand en de duinen onvermoeibaar bij in hun onstuimige taak de zee buiten te houden. Dat doen we al dertig jaar vanuit het programma Kustlijnzorg. ANKIE BRUENS: Al 30 jaar beheren wij onze kust en dat doen we door te zorgen dat we voldoende zand hebben en daar steeds beter en meer inzicht in hebben en precies weten op welke plekken we hoeveel zand nodig hebben. Als wij zorgen dat we de hoeveelheid zand op peil houden dan hoeven we ons ook minder zorgen te maken om de toename van de hoeveelheid water van de Noordzee. Het succes van het Nederlandse kustbeheer zit in het ons richten op de goede zandvoorraad. VOICE-OVER: Onze belangrijkste verdedigingslinie krijgt heel wat te verwerken. Wind en stroming, bodemdaling en zeespiegelstijging. Een worstelpartij met de elementen die strand en duinen zonder onze hulp zouden verliezen. Maar dankzij Kustlijnzorg houden ze stand. ANNA SPRENKELING: Dankzij die Kustlijnzorg verdwijnen de duinen niet in de zee. De wind krijgt de kans om het duingebied te versterken in plaats van dat het verloren gaat. Vers zand stuift dus het gebied in en die dynamiek is van levensbelang voor 'n gezond duingebied vol diversiteit zoals duinviooltjes en parelmoervlinders. VOICE-OVER: We versterken de kustlijn ieder jaar met twaalf miljoen kubieke meter zand. Al dat zand beschermt Nederland tegen overstromingen vanuit zee en houdt ons veilig en droog. Maar het klimaat verandert. We krijgen steeds meer water te verduren door een hogere zeespiegel. Dankzij Kustlijnzorg zijn we daarop voorbereid. We doen al dertig jaar onderzoek en blijven onderzoeken hoe we Nederland veilig houden. (Diederik) VEERMAN: De Haagse duinen en het Scheveningse strand voelen als een thuis voor mij. Eb en vloed, stroming en wind bepalen eigenlijk elke dag weer opnieuw de grenzen en de oppervlakte van mijn natuursportschool. En omdat de kust in topconditie wordt gehouden kan ik mijn werk als PULLKA-trainer perfect uitvoeren. En het is langs en dankzij de kust dat ik mensen hier relaxter, energieker en sterker kan maken. (Peter) GLAS: We kijken ook naar de toekomst. Met het Deltaprogramma en met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging om ook de opties voor de toekomst te verkennen en later om te kunnen zetten in een nieuwe aanpak, nieuwe projecten en nieuwe veiligheid. En zand blijft voor het handhaven van ons kustfundament ook de komende dertig jaar het antwoord. (Een zeehond.) VOICE-OVER: Dankzij het harde werken van heel veel mensen genieten we met een gerust hart van de zee. Al drie decennia houden we met trots onze kustlijn intact. En dat blijven we doen met eerbied voor onze geduchte tegenstander de prachtige, maar woeste Noordzee. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT (Samen met de waterschappen houden we de kustlijn op z'n plek. Met ruimte voor de natuur, drinkwaterwinning, toerisme en recreatie. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Heb ik last van de werkzaamheden?

Onderhoud voor de kust geeft geen hinder voor strandbezoekers. Tijdens het opspuiten van zand op het strand wordt een deel van het strand afgesloten. Schepen en watersporters moeten op veilige afstand van de baggerschepen blijven.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Op de kaarten hieronder ziet u de verschillende locaties waar we kustonderhoud gaan uitvoeren. Klik op de gele vlakken voor meer informatie en tijdsperiode per locatie.

Nieuws