Waarom

  • De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee.
  • Door de wind, golven en stroming verdwijnt er zand van de kust.
  • Ook verliezen de stranden terrein door de stijgende zeespiegel.
  • Door nieuw zand aan te brengen, onderhouden we de kustlijn. Het zand kan zich daarna op natuurlijke wijze verspreiden langs de kust.

Alle doelen en resultaten

Hoe

kustonderhoud met zandsuppleties; aanbrengen van extra zand op strand en zeebodem

Heb ik last van de werkzaamheden?

De hinder hangt af van het soort zandsuppletie. Als we zand aanbrengen vóór de kust (vooroeversuppletie), geeft dat geen hinder voor strandbezoekers. Wel moeten schepen en watersporters op veilige afstand van de baggerschepen blijven.

Bij een suppletie op het strand merken strandbezoekers daar wel wat van. Tijdens het opspuiten van zand op het strand is een deel van het strand tijdelijk afgesloten. Dit deel wordt afgezet met veiligheidslinten. Voor uw eigen veiligheid mag u hier niet achter komen, totdat het strand hier na een paar dagen weer hard genoeg is. Op de borden op het strand vindt u meer informatie.

Meer over hinder en maatregelen

Waar en Wanneer?

Op de 3 kaarten hieronder ziet u de locaties waar we de kust onderhouden met behulp van zandsuppleties. Klik op de gele vlakken voor meer informatie en de werkzaamheden op deze locaties.

Zonder kustwerkzaamheden geen strand

Rijkswaterstaatreporter Bart Kuijpers stelt zichzelf de vraag: 'zonder kustwerkzaamheden verdwijnt het strand, Hoe dan?!.' Tijdens een gesprek met expert Gert Jan Harpe beantwoordt hij deze en meer vragen over het verdwijnende Nederlandse strand én wat Rijkswaterstaat doet om dit te voorkomen.

BART KUIJPERS: Ik ben hier vandaag op Ameland, even lekker uitwaaien. Maar door werkzaamheden mag ik een deel van het strand niet op. Ik heb hier een afspraak met Gert Jan Harpe van Rijkswaterstaat en hij weet alles over het onderhouden van de Nederlandse kust. Want zonder al deze werkzaamheden verdwijnt het strand. Hoe dan? (In 3D-letters verschijnt: #hoedan?! Op het strand staat een bord dat waarschuwt voor drijfzand. Bart trekt een oranje hesje aan en zet een veiligheidshelm op.) OPGEWEKTE MUZIEK BART: Gert Jan, jullie zijn flink bezig hier. Wat doen jullie hier eigenlijk precies? GERT JAN HARPE: Ja, Bart, we zijn hier bezig met het beschermen van het eiland Ameland. Hier is veel zand weggeslagen de laatste jaren en nu, door middel van zandwinning vanuit de Noordzee wordt dat via schepen naar de kust gebracht en brengen we het hier op het strand aan om het weer veiliger te maken. (Aldus Gert Jan Harpe. Grote machines verdelen het nieuwe zand over het strand. Een plukje duingras.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER BART: Ik zag net dat dit gebied is afgezet. Waarom is dat precies? Dit is voor de veiligheid, want we brengen hier zand en water aan en daardoor kunnen nog gebieden ontstaan waar je dus drijfzand houdt. Zoals hier eigenlijk. Ja, je voelt het al onder je voeten. Ja, we zakken weg en zie er nou maar eens uit te komen. (Her en der op het strand liggen grote, metalen buizen.) Hé, Gert Jan, waar zijn die buizen voor? (Een auto van Rijkswaterstaat rijdt over het strand.) VROLIJKE MUZIEK GERT JAN: Kijk, hier zien we een buis die het zand gelijkmatig transporteert richting het strand, drie kilometer verderop. Ah, dus daar zijn die buizen voor. En het kustonderhoud doen we niet alleen hier, maar ook op zee. Wat gaat hier zo meteen gebeuren? We hebben vandaag gezien hoe we die strandsuppletie aanleggen. Het schip achter ons ligt nu nog gekoppeld en brengt een nieuwe lading zand weer naar het strand toe maar straks als die los is, dan zal die gaan rainbowen waarbij die dus het zand-watermengsel tachtig meter voor zich uit spuit. BART: Waarom doet hij dat? Door zandbanken aan te brengen onder water waardoor dat de golven en stroming gebroken worden krijgen we minder afkalving van de stranden zelf. BART: Het opspuiten van dat zand wat betekent dat eigenlijk voor het leven op de bodem van de Noordzee en voor het duingebied erachter? Rijkswaterstaat heeft ecologie hoog in het vaandel dus we doen ook onderzoeken naar de effecten van die zandwinning maar we houden ook rekening met de natuurgebieden hierachter met broedvogels, maar ook bijvoorbeeld met de zeehonden die liggen dus ook op het strand. BART: Dat lijkt me een mooie afsluiting. Tot de volgende aflevering van 'Hoe dan?!'. Later. (In 3D-letters verschijnt: #hoedan?! Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/kustonderhoud. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Nieuws