Projecten

Projecten

Op deze pagina staan alle projecten in uitvoering die gebruik maken van de Best Value aanpak.

Best Value-projecten in uitvoering

Overzicht projecten
NaamContractvorm
A1 Apeldoorn - Azelo
Design & Construct
InnovA58
Ingenieursdienst
KRW 2 en 3 Maasnatuurlijk
Ingenieursdienst
MJPG-saneringsplan geluid Perceel 1, 2 en 3
Ingenieursdienst
Midden-Nederland A Dijken, Oevers en Vaarwegen
Prestatiecontract
Midden-Nederland A Vaarwegen
Prestatiecontract
MN A Vaarwegen PPU-2 Amsterdam-RijnkanaalPrestatiecontract
MN A Wegen 2020-2025 | Perceel NoordPrestatiecontract
MN A Wegen 2020-2025 | Perceel ZuidPrestatiecontract
NN Planuitwerking V&R HLD tranche 4 en 5Ingenieursdienst
Noord-Nederland A vaarwegenPrestatiecontract
ON Overnachtingshaven Lobith | WerkDesign & construct
Oost-Nederland A-wegen 2017-2020, Perceel Noord, Oost, ZuidPrestatiecontract
RoggenplaatDesign & Construct
Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Ingenieursdienst
Waalbrug
Design & Construct
West-Nederland Zuid A-wegen 2017-2020, Perceel Noord en ZuidPrestatiecontract
West-Nederland Zuid A vaarwegen NoordwaardPrestatiecontract
West-Nederland Zuid A vaarwegen Vast Onderhoud 2018-2021
Prestatiecontract
West-Nederland Zuid B Wegen Groot Variabel Onderhoud 2020-2021, Perceel 1 en 2
Engineering & Construct
West-Nederland Zuid C Aansluiting A15-N3Design & Construct
West-Nederland Zuid C Groot Onderhoud N3Design & Construct
Zee & Delta Vooroeververdedigingswerken Westerschelde
Engineering & Construct
Zee & Delta A-Wegen
Prestatiecontract
ZN KRW 2 en 3 MaasTuurlijkDienst
ZN A Vaarwegen | Perceel 1 Watersysteem MaasPrestatiecontract
Zuid-Nederland A-wegen 2017-2020 Perceel West, Midden en ZuidoostPrestatiecontract
Zuid-Nederland A Vaarwegen, Perceel 1 en 2Prestatiecontract
Zuid-Nederland Maasbracht 1.75Prestatiecontract

Afgeronde Best Value-projecten

Overzicht projecten
NaamContactvorm
3e Kolk Prinses Beatrixsluis - Planuitwerking
Ingenieursdienst
A1 Apeldoorn - Azelo
Ingenieursdienst
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
Design Construct
A9 Omlegging Badhoevedorp*
Design & Construct
Beter Benutten: extra rijstrook A1 Bunschoten - Hoevelaken
Design & Construct
Beter Benutten: spitsstrook A7/A8 Purmerend - Zaandam
Design & Construct
Blankenburgverbinding
Ingenieursdienst
Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk
Design & Construct
Gemalen Delden en Hengelo
Ingenieursdienst
Hemelrijkse Waard
Design & Construct
Julian J. Ewellbrug A50
Design & Construct
N35 Nijverdal - Wierden
Ingenieursdienst
Nederrijn, Ruimte voor de Rivier
Plan - Design & Construct
ON Gemalen Hengelo DeldenWerk
ON Ligplaatsen Boven-IJsselWerk
Oost-Nederland 2013-2016, perceel 1, 2 en 3
Prestatiecontract
Opwaardering Zuid-Willemsvaart
Design & Construct
Overnachtingshaven Lobith
Ingenieursdienst
Planuitwerking A13-A16 Rotterdam
Ingenieursdienst
Programma Spoedaanpak
Design & Construct
Reductie kwetsbaarheid DVM-keten
ICT
Ring Utrecht - Akoestisch Onderzoek
Ingenieursdienst
Ring Utrecht - OTB
Ingenieursdienst
SAA A9 Amstelveen
Ingenieursdienst
Spoedaanpak, pakket A t/m F
Design & Construct
Twentekanalen fase 2
Ingenieursdienst
Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepvaartvoorzieningen (VORS)
Design & Construct
Verkeersbrug DoesburgDesign & Construct
Versterking Houtribdijk
Design & Construct
Versterking Houtribdijk - Planuitwerking
Ingenieursdienst
Versterking Houtribdijk - Verkenning
Ingenieursdienst
West-Nederland Zuid: B-wegen Variabel Onderhoud 2018
Design & Construct
West-Nederland Zuid B wegen Variabel onderhoud 2019, Perceel 1 en 2
Design & Construct
Wilhelminabrug
Design & Construct
Zee & Delta Vooroeververdedigingswerken OosterscheldeEngineering en Construct

(*) deze pilot is met de Best Value-aanpak gestart vanaf de onderbouwingsfase.