Projecten

Op deze pagina staan alle projecten in uitvoering die gebruik maken van de Best Value aanpak.

Best Value-projecten in uitvoering

Overzicht projecten
NaamContractvorm
ZN A Natte Centrales Tilburg 3Design & construct
CIV Onderhoud Dynamisch verkeersmanagement Wegkant (ODW) NON 2024-2027Prestatiecontract
CIV Onderhoud Dynamisch verkeersmanagement Wegkant (ODW) MN 2022-2027Prestatiecontract
CIV Onderhoud Dynamisch verkeersmanagement Wegkant (ODW) WNN 2022-2027Prestatiecontract
KRW 2 en 3 Maasnatuurlijk
Ingenieursdienst
Midden-Nederland A Dijken, Oevers en Vaarwegen (DOV 2019 - 2024)
Prestatiecontract
Midden-Nederland A Vaarwegen PPU-2 Amsterdam-Rijnkanaal (2018 - 2023)Prestatiecontract
Midden-Nederland A Wegen 2020-2025 | Perceel NoordPrestatiecontract
Midden-Nederland A Wegen 2020-2025 | Perceel ZuidPrestatiecontract
Noord-Nederland Planuitwerking V&R HLD Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | Tranche 4 en 5Ingenieursdienst
Noord-Nederland A vaarwegen Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 2018-2023Prestatiecontract
Oost-Nederland Overnachtingshaven LobithDesign & construct
Oost-Nederland A-wegen 2018-2023, Perceel Noord, Oost, ZuidPrestatiecontract
Oost-Nederland Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Ingenieursdienst
West-Nederland A-wegen 2022-2027 | Perceel Noord en ZuidPrestatiecontract
West-Nederland Zuid A vaarwegen Vast Onderhoud 2018-2022
Prestatiecontract
Zee & Delta A-Wegen 2018-2024Prestatiecontract
Zee & Delta A-Vaarwegen 2022-2027 | Perceel NoordPrestatiecontract
Zee & Delta A-Vaarwegen 2021-2016 | Perceel ZuidPrestatiecontract
Zuid Nederland A Natte Centrales Maasbracht 1.75 2019-2023Prestatiecontract
Zuid-Nederland Kader Richtlijn Water (KRW) | Tranche 2 en 3 MaasTuurlijkIngenieursdienst
Zuid-Nederland A Vaarwegen 2019-2024 | Perceel 1 Watersysteem MaasPrestatiecontract
Zuid-Nederland A-Vaarwegen 2019-2024 | Perceel 2 Watersysteem Brabantse -en Midden-Limburgse kanalen (BMK)Prestatiecontract

Afgeronde Best Value-projecten

Overzicht projecten
NaamContactvorm
3e Kolk Prinses Beatrixsluis - Planuitwerking
Ingenieursdienst
A9 Omlegging Badhoevedorp*
Design & Construct
Beter Benutten: extra rijstrook A1 Bunschoten - Hoevelaken
Design & Construct
Beter Benutten: spitsstrook A7/A8 Purmerend - Zaandam
Design & Construct
Blankenburgverbinding
Ingenieursdienst
Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk
Design & Construct
Gemalen Delden en Hengelo
Ingenieursdienst
Hemelrijkse Waard
Design & Construct
Julian J. Ewellbrug A50
Design & Construct
Midden-Nederland Meerjarenplan Geluidsanering aanpak geluidshinder woningen | Perceel 1,2,3Ingenieursdienst
Nederrijn, Ruimte voor de Rivier
Plan - Design & Construct
Oost-Nederland A1 Apeldoorn - AzeloIngenieursdienst
Oost-Nederland A1 Apeldoorn - Azelo | Fase 1Design & Construct
Oost-Nederland A1 Apeldoorn-Zuid - BeekbergenDesign & Construct
Oost-Nederland Gemalen Hengelo DeldenWerk
Oost-Nederland Ligplaatsen Boven-IJsselWerk
Oost-Nederland 2013-2016 | Perceel 1, 2 en 3
Prestatiecontract
Oost-Nederland N35 Nijverdal - WierdenIngenieursdienst
Oost-Nederland Overnachtingshaven Lobith
Ingenieursdienst
Oost-Nederland Renovatie Waalbrug NijmegenDesign & Construct
Opwaardering Zuid-WillemsvaartDesign & Construct
Planuitwerking A13-A16 Rotterdam
Ingenieursdienst
Programma Spoedaanpak
Design & Construct
Reductie kwetsbaarheid DVM-keten
ICT
Ring Utrecht - Akoestisch Onderzoek
Ingenieursdienst
Ring Utrecht - OTB
Ingenieursdienst
SAA A9 Amstelveen
Ingenieursdienst
Spoedaanpak, pakket A t/m F
Design & Construct
Twentekanalen fase 2
Ingenieursdienst
Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepvaartvoorzieningen (VORS)
Design & Construct
Verkeersbrug DoesburgDesign & Construct
Versterking Houtribdijk
Design & Construct
Versterking Houtribdijk - Planuitwerking
Ingenieursdienst
Versterking Houtribdijk - Verkenning
Ingenieursdienst
West-Nederland Zuid A vaarwegen NoordwaardPrestatiecontract
West-Nederland Zuid A-wegen 2017-2020 | Perceel Noord en ZuidPrestatiecontract
West-Nederland Zuid B wegen Groot Variabel Onderhoud 2020-2022 | Perceel 1 en 2 Engineering & Construct
West-Nederland Zuid B-wegen Variabel Onderhoud 2018
Design & Construct
West-Nederland Zuid B-wegen Variabel onderhoud 2019 | Perceel 1 en 2
Design & Construct
West-Nederland Zuid C Aansluiting A15-N3Design & Construct
West-Nederland Zuid C Groot Onderhoud N3Design & Construct
Wilhelminabrug
Design & Construct
Zee & Delta RoggenplaatDesign & Construct
Zee & Delta Vooroeververdedigingswerken OosterscheldeEngineering & Construct
Zee & Delta Vooroeververdedigingswerken WesterscheldeEngineering & Construct
Zuid-Nederland A Wegen 2017-2020 | Perceel West, Midden en ZuidoostPrestatiecontract
Zuid-Nederland InnovA58Ingenieursdienst

(*) deze pilot is met de Best Value-aanpak gestart vanaf de onderbouwingsfase.