A1: uitbreiding Apeldoorn-Azelo

Waarom

  • Er is veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend vrachtverkeer.
  • Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland.
  • Goede doorstroming op deze route is daarom belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.

Alle doelen en resultaten

Hoe

55

km snelweg op de A1 krijgt er een extra rijstrook bij, waarvan circa 14 km tussen Apeldoorn en Twello (fase 2)

Heb ik last van de werkzaamheden?

Helaas kunnen we hinder voor het verkeer op de snelweg tijdens de uitbreiding niet voorkomen. Weggebruikers kunnen tijdens de hele looptijd van de werkzaamheden de volgende hinder ondervinden:

  • versmalde en verlegde rijstroken;
  • verlaagde maximumsnelheid naar 90 km/u;
  • meer oponthoud in de spits.

Bekijk de projectenwebsite voor meer informatie

Meer over hinder en maatregelen

Uitbreiding A1 Apeldoorn/Azelo

Wanneer

Klaar: 2025
2022 - 2025

Fase 2: Verbreding A1 naar 2 x 4 rijstroken tussen Apeldoorn en Twello

2025

Werkzaamheden fase 2 naar verwachting uiterlijk gereed

Bekijk de volledige planning

Wegverbreding A1 Apeldoorn - Twello Fase 2

Bekijk hier een video over de wegverbreding A1 Apeldoorn – Twello, realisatie 2022-2025.

(Beeldtitel: Wegverbreding A1 Apeldoorn-Azelo. Fase 2: Apeldoorn-Twello. Realisatie 2022-2025.) RUSTIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Bij de snelweg verschijnen vakjes met tekst: Trajectgrens westzijde bij verzorgingsplaats Bruggelen. Aanpassen aansluiting Apeldoorn-Zuid.) (Een animatie van hoe de verbreding van twee naar drie rijstroken eruit zal zien in Apeldoorn-Zuid bij het knooppunt Beekbergen.) (Auto's en vrachtwagens rijden op de snelweg. Beeldtekst: Aanpassen aansluiting Apeldoorn-Zuid met museumspoorlijn. Vervangen viaduct Polderweg, inclusief busaansluiting. Een bus rijdt op een smalle weg naast de snelweg.) (Beeldtekst: Knooppunt Beekbergen. Aanpassen verbindingswegen A1-A50.) (Een animatie van hoe bij knooppunt Beekbergen - Groote Wetering de snelweg naar twee keer drie en twee keer twee rijstroken zal gaan (parallelstructuur).) (Naast een spoorlijn verschijnt de tekst: Uitbreiden spoorviaduct.) (Bij een ander deel van de snelweg verschijnt de tekst: Aanpassen aansluiting Voorst.) (Een animatie van hoe het stuk tussen Groote Wetering en Twello verbreed zal worden van twee naar vier rijstroken.) (Een vrachtwagen rijdt over een brug. Beeldtekst: Vervangen viaduct Ardeweg.) (Bij een andere brug verschijnt de tekst: Vervangen viaduct Sluinerweg.) (Bij een verzorgingsplaats langs de snelweg verschijnt een vakje met daarin: Uitbreiden en herinrichten verzorgingsplaatsen Vundelaar en De Paal.) (Beeldtekst: Aanpassen aansluiting Twello met ovatondes.) (In de lucht boven de snelweg verschijnt de tekst: Trajectgrens oostzijde (km 96.2).) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/uitbreidingA1oost. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.)

Nieuws