Uitbreiding A1 Oost

Uitbreiding A1 Oost

Waarom

  • Er is veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend vrachtverkeer.
  • Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland.
  • Goede doorstroming op deze route is daarom belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.

Alle doelen en resultaten

Hoe

5
trajecten op de A1 krijgen er een extra rijstrook bij

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in 2019 en lopen door tot 2025. Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van hinder. De eerste werkzaamheden vinden plaats vanaf februari 2019 en bestaan uit het kappen van bomen. Ook worden kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer en de omgeving. Vanaf mei 2019 vinden de eerste werkzaamheden aan de weg plaats. Weggebruikers kunnen daarvan tijdens de werkzaamheden de volgende hinder ondervinden: 

  • versmalde rijstroken
  • verlaagde maximum snelheid naar 90 km per uur
  • meer oponthoud in de spits

Bekijk de kaart voor meer informatie over de werkzaamheden.

Toelichting versnelling uitvoering A1 Apeldoorn-Azelo

Wanneer

Gereed: 2025
2018 - 2020 Verbreding A1 naar 2x4 rijstroken tussen Twello en Deventer en naar 2x3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen
2020 Verbreding naar 2x3 rijstroken tussen Deventer en Deventer-Oost
2020 - 2021 Verbreding A1 naar 2x3 rijstroken tussen Rijssen en knooppunt Azelo

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Animatie verbreding A1 Apeldoorn – Azelo

Met de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo verbeteren we niet alleen de bereikbaarheid en de doorstroming, maar geven we ook een economische impuls aan de regio. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt tijdens de werkzaamheden. Bovendien werken we nauw samen met andere partijen zoals gemeenten en provincies om de leefbaarheid te verbeteren.

(Een animatie. Naast een drukke weg staat een bordje met: A1. Voice-over:) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Rijkswaterstaat gaat de A1 verbreden tussen Apeldoorn en Azelo. (Er staat een file op de A1.) Dat is nodig, omdat de toename van verkeer op dit wegvak voor veel vertraging zorgt. NELLY KALFS: De A1 is een hele belangrijke verbinding tussen de Randstad, de Cleantech Regio, de regio Twente en het achterland van Noord- en Oost-Europa. Met de verbreding van de A1 verbeteren we niet alleen de bereikbaarheid en de doorstroming, maar geven we ook een economische impuls aan de regio. En dat doen wij heel graag samen. VOICE-OVER: Het verkeer over deze weg neemt in de komende jaren sterk toe. (Jan Peter Müller:) JAN PETER MÜLLER: Als bedrijfsleven en logistieke sector zijn we erg blij met de verbreding van de A1. De nu dagelijks toenemende files zullen dan weer voor een belangrijk deel zijn opgelost. Dat maakt het voor ons gemakkelijker om een betrouwbare planning te maken om op tijd bij de klanten te komen. VOICE-OVER: De verbreding van de weg vindt plaats tussen 2016 en 2028 en gebeurt in drie etappes. Op basis van het tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid-Beekbergen worden in 2016 en 2017 maatregelen uitgevoerd om de doorstroming bij Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen te verbeteren. Tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen komt aan beide zijden een extra rijstrook. Op knooppunt Beekbergen wordt een viaduct gemaakt om verkeer van de A1 richting Arnhem beter te laten doorstromen. Ook de aansluiting met de A50 wordt aangepast. De planning voor de volgende twee etappes is al globaal vastgesteld. Tussen 2018 en 2020 wordt aan een verbreding van de weg tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen gewerkt en na 2024 aan een verbreding tussen Apeldoorn en Twello tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo. In 2017 is inspraak mogelijk op de ontwerpen en bijbehorende maatregelen voor de plannen voor etappe 2 en 3. BERT BOERMAN: Nederland bereikbaar houden is een kwestie van samenwerken. Want files en langzaam rijdend verkeer zijn slecht voor de economie en de leefomgeving. Daarom werken we als provincie Overijssel en Gelderland regio Stedendriehoek en het Rijk samen aan het verbreden van de A1. Gezamenlijk investeren we daar ruim 400 miljoen euro in. En dat geld steken we niet alleen in meer ruimte voor het autoverkeer. Een goede inpassing in het landschap, ecologie en milieu zijn ook erg belangrijk. De A1 blijft zo het visitekaartje van Oost-Nederland. Daar heeft niet alleen onze regio profijt van, maar uiteindelijk heel Nederland. VOICE-OVER: Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in de werkzaamheden. Zo gebruiken we bijvoorbeeld energiezuinige ledverlichting. En er komt alleen verlichting waar het echt nodig is om lichtvervuiling te voorkomen. Ook zorgen we ervoor dat de ecologische kwaliteit verbetert op de plekken waar de snelweg water- en groene verbindingen doorkruist. Verder stimuleren we de projectuitvoerder om zelf met duurzame voorstellen te komen. En we werken samen met andere partijen, zoals gemeenten en provincies om de leefbaarheid nóg meer te verbeteren. Samen kunnen we de hinder als gevolg van de werkzaamheden minimaliseren en meer bereiken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/uitbreiding A1oost. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT

Documenten

Er is een factsheet en een publiekssamenvatting met toelichtende kaarten van het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo beschikbaar. In de factsheet staat een weergave van de verdere procedure en de planning van de beroepstermijn. In de samenvatting leest u de meest opvallende wijzigingen tussen het ontwerptracébesluit en het tracébesluit.

Nieuws

Op de hoogte blijven

Onderliggende pagina's