Resultaten

Rijkswaterstaat past de Best Value-aanpak toe bij zowel prestatiecontracten, ingenieursdiensten als Design & Construct-contracten.

Tot nu toe zijn de volgende resultaten geboekt met het toepassen van de Best Value aanpak bij Rijkswaterstaat:

 • 39 afgeronde projecten/percelen;
 • Tweemaal in de prijzen gevallen bij de Dutch Sourcing Awards 2012;
 • 98 afgeronde aanbestedingen;
 • Een totale aanneemsom van circa €1,5 miljard;
 • Best Value Award 2015 van Vereniging Best Value Nederland.

Geëvalueerde Best Value-projecten

Ons Best Value-kernteam evalueert de voltooide projecten. De lessen die we daaruit halen, nemen we mee in nieuwe opdrachten. Enkele evaluaties zijn:

 • Samenvatting evaluatie verkenning Houtribdijk
 • Samenvatting evaluatie aanbesteding verhoging Julian J. Ewellbrug
 • Samenvatting evaluatie uitvoering 3e Kolk Beatrixsluis
 • Samenvatting evaluatie extra spuicapaciteit Afsluitdijk
 • Samenvatting evaluatie aanbesteding Houtribdijk
 • Samenvatting evaluatie aanbesteding 3e Kolk Beatrixsluis
 • Samenvatting evaluatie PluG Geluid Perceel 1
 • Samenvatting evaluatie A9 Badhoevedorp
 • Samenvatting evaluatie Prestatiecontract Oost Nederland
 • Samenvatting evaluatie aanbesteding Opwaardering Zuid-Willemsvaart

Evaluatie Best Value-trajecten