Tilburg 3: renovatie bruggen, sluizen en waterreguleringswerken Noord-Brabant en Midden-Limburg

Waarom

  • 21 waterreguleringswerken, 11 sluiskolken en 8 beweegbare bruggen in Noord-Brabant en Midden-Limburg zijn aan renovatie toe.
  • Tijdens het renovatieproject moderniseren we onder andere aandrijfinstallaties, zodat ze weer jaren mee kunnen. Daarnaast wordt de kans op storingen kleiner.
  • Na renovatie zijn de containerterminals en klasse IV-vaarwegen in de regio weer goed bereikbaar.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

vernieuwen van verschillende aandrijvingen, vervangen van camera’s, vernieuwen van geluid- en marifooninstallaties, moderniseren van bediening en besturing.

Heb ik last van werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan soms een brug of sluis niet gebruikt worden. Dit geeft hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer. We proberen de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer de hinder per object bekend is, informeren we hier op tijd over.

Meer informatie over de planning en de onderhoudswerkzaamheden vindt u op de website Vaarweginformatie.

Wanneer

Klaar: 2032
Maart 2026

Start uitvoering werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Project Tilburg 3

Met het project Tilburg 3 (TB3) renoveren, moderniseren en onderhouden we tientallen sluizen, beweegbare bruggen en waterreguleringswerken in de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen. We maken ze technisch up-to-date, veiliger en duurzamer. Deze werkzaamheden, inclusief regulier onderhoud, voeren we uit van 2024 tot en met 2032.

Tilburg 3: wat, hoe en waarom?

VOICE-OVER: In Noord-Brabant en Midden-Limburg start in 2025 een groot en bijzonder project van Rijkswaterstaat: Tilburg 3. Een vervanging- en renovatieproject waarin we de aansturing en aandrijving van tientallen belangrijke objecten in en rond het water vernieuwen, renoveren en onderhouden, onder andere bij deze sluis, dit gemaal en deze beweegbare brug. Na afronding van dit project zijn de objecten betrouwbaarder en nog veiliger. Daardoor varen de recreatievaart en dit soort containerschepen straks weer soepeltjes door. Dat is belangrijk, want veel van ons vervoer gaat over water. Dit is het oudste sluiscomplex van Zuid-Nederland: sluis Panheel. Deze sluis regelt de aan- en afvoer van het water in het kanaal en zorgt ervoor dat de schepen, ondanks het hoogteverschil tussen het kanaal en de Maas, toch door kunnen varen. Omgevingsmanager Harald weet als geen ander wat er hier gaat gebeuren. HARALD VAN DER VEN: We zijn hier bij een van de sluizen. Dit is een oude groepenkast en deze gaan we vervangen, waardoor de sluis weer modern wordt voor de toekomst. (Langs een plafond loopt een heugel, een lange staaf met tanden.) Wat wij hier gaan doen, is dat wij de aandrijvingen gaan vervangen. (Beelden van verschillende aandrijvingen, zoals een klein en een groot tandwiel.) LEVENDIGE MUZIEK We vernieuwen de camera's en de verlichting wordt aangepast om het energieverbruik terug te brengen. (De sluis vanuit de lucht.) Om een voorbeeld te geven van een moderne sluis, gaan we naar sluis III. Dat is onze meest moderne sluis, die we op dit moment hebben, binnen Zuid-Nederland. DE LEVENDIGE MUZIEK GAAT OVER IN OPGEWEKTE MUZIEK (Harald vertrekt bij Sluis Panheel en is even later bij Sluis 3, waar hij over de sluisdeur heen loopt.) Kijk, zoals we hier zien, ziet het er al heel anders uit dan bij Panheel. Kijk maar eens naar de verlichting en de aandrijving. (Twee hydraulische trek- en duwstangen duwen twee puntdeuren naar elkaar toe. Harald stapt de bediencentrale binnen.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER De bediening van al onze objecten vindt plaats vanuit de Bediencentrale Tilburg. Door de nieuwe apparatuur van de objecten heeft deze bedienaar straks beter overzicht op de scheepvaart en het wegverkeer. Zo bedienen we de objecten nog veiliger en betrouwbaarder dan met de techniek van vroeger. (Het water in een sluis staat laag. Er is geen boot te bekennen.) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Dit is slechts een deel van de werkzaamheden binnen Tilburg 3. In totaal moderniseren en onderhouden we tientallen beweegbare bruggen, stuwen en sluizen. Na afronding van het project zijn alle objecten weer up-to-date. Zo kan de scheepvaart hier weer vlot verder varen. STEVIGE MUZIEK DIE WEGEBT (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/Tilburg3. Tilburg 3 is een onderdeel van het landelijke programma Vervanging&Renovatie (VenR), een grote renovatieoperatie op het gebied van infrastructuur. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2024.)

Programma Vervanging en Renovatie

Het project maakt onderdeel uit van het landelijke programma Vervanging & Renovatie (VenR), een grote renovatieoperatie op het gebied van infrastructuur. Met deze vernieuwingsslag investeren we in het behoud van een vlotte doorvaart op onze waterwegen.

Nieuws