N35: Nijverdal - Wierden

Waarom

  • De N35 verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel.
  • Dagelijks rijden er zo’n 20.000 auto’s op deze weg tussen Nijverdal en Wierden.
  • De drukte neemt toe en hierdoor ontstaan files en onveilige situaties.
  • Verbreding van het traject is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2 rijstroken en autoweg met maximumsnelheid 100 km/h

veiliger maken kruispunten of vervangen door viaducten

Stikstof

Op 23 juni 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken geïnformeerd via de MIRT-brief. Hierin geeft de Minister aan dat hij heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Daarnaast verwacht de Minister dat er voor enkele projecten mogelijk binnen afzienbare tijd een oplossing kan worden gevonden gezien de beperkte omvang van de eventuele stikstofdepositie.

Het project N35 Nijverdal-Wierden is een van die projecten. Op het moment dat er inderdaad perspectief ontstaat op stikstofruimte, wordt met de regio overlegd of en hoe voldoende capaciteit beschikbaar gemaakt kan worden.

Bekijk de nieuwe weg in 3D

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden niet in stand kan blijven. Verdere uitwerking van de exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak volgen de komende periode. Het bijwerken van de informatie op deze pagina gebeurt wanneer er meer bekend is.

Documenten

Nieuwsbrieven

Sinds eind 2016 verschijnt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief over het project. De meest recente berichten uit deze digitale nieuwsbrieven zijn te vinden onder Nieuws.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuws