N35: Nijverdal - Wierden

Waarom

  • De N35 verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel.
  • Dagelijks rijden er zo’n 20.000 auto’s op deze weg tussen Nijverdal en Wierden.
  • De drukte neemt toe en hierdoor ontstaan files en onveilige situaties.
  • Verbreding van het traject is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2

rijstroken

autoweg met maximumsnelheid 100 km/h

veiliger maken kruispunten of vervangen door viaducten

Bekijk de nieuwe weg in 3D

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden niet in stand kan blijven. Verdere uitwerking van de exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak volgen de komende periode. Het bijwerken van de informatie op deze pagina gebeurt wanneer er meer bekend is.

Documenten

Nieuwsbrieven

Sinds eind 2016 verschijnt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief over het project. De meest recente berichten uit deze digitale nieuwsbrieven zijn te vinden onder Nieuws.

Pdf's van de laatste 3 gedrukte nieuwsbrieven, de voorloper van de digitale versie, vindt u in de Rapportendatabank van Rijkswaterstaat: april 2016, oktober 2015, maart 2015.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuws