Waal: renovatie Waalbrug

Waarom

  • De Waalbrug is een belangrijke schakel voor het lokale verkeer in Nijmegen en het regionale verkeer tussen Nijmegen en Arnhem.
  • De 1e fase van de renovatie is gestart in 2019 en afgerond in 2021.
  • De renovatie omvatte het vervangen van het betonnen rijdek en het aanpassen van de busbaan naar een fietspad in 2 richtingen. Ook het oostelijke fietspad is opgeknapt.
  • In een 2e fase worden elementen van de oorspronkelijke vormgeving van de brug teruggebracht en wordt de brug opnieuw geschilderd.
  • Omdat de kosten voor het veilig verwijderen van de chroom-6 houdende verf op dit moment zeer hoog zijn en schilderen vanuit een constructief oogpunt nog niet nodig is, start de 2e fase vanaf 2030.

Hoe

bestaande verflagen verwijderen en opnieuw schilderen

Renovatie Waalbrug

In de 1e fase van de renovatie is het betonnen rijdek volledig vervangen en voorzien van nieuw asfalt. Gemeente Nijmegen heeft de renovatie benut om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegeven voor het herinrichten van de fietspaden. De voormalige busbaan aan de westzijde van de brug is veranderd in een fietspad in 2 richtingen. Ook het oostelijke fietspad is opgeknapt.

In een 2e fase worden elementen van de oorspronkelijke vormgeving van de brug teruggebracht, de bestaande verflagen verwijderd en de brug opnieuw geschilderd. De verf op de Waalbrug bevat chroom-6. Omdat de kosten voor het veilig verwijderen van de chroom-6 houdende verf op dit moment zeer hoog zijn en schilderen vanuit een constructief oogpunt nog niet nodig is, start deze 2e fase vanaf 2030.

Veiligheidsmaatregelen chroom-6

In de verf van de Waalbrug is chroom-6 aangetroffen. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen om te zorgen dat er tijdens de renovatie geen risico’s waren voor medewerkers, weggebruikers en omgeving. De werkzaamheden waarbij zware metalen vrij konden komen, zijn uitgevoerd in een werktent, zodat omgeving en weggebruikers hieraan niet werden blootgesteld. Medewerkers gebruikten persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wilt u meer weten over chroom-6 en hoe Rijkswaterstaat ermee omgaat? Bekijk dan de pagina Rijkswaterstaat en chroom-6.

Geschiedenis van de Waalbrug

De Waalbrug is op 16 juni 1936 door Koningin Wilhelmina geopend voor het verkeer. De hoofdoverspanning, 244,1 m lang, was destijds de grootste van Europa. De brug was tot de opening van de Oversteek in november 2013 de enige brug voor het onderliggend wegennet in de regio. Met de opening van de Oversteek werd de Waalbrug ontlast. In 1993 werd de busbaan aan de brug toegevoegd.

Onderliggende pagina's