A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Waarom

  • Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen.
  • Hierdoor ontstaan problemen, zoals file, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.
  • We leggen extra rijstroken aan en scheiden drukke verkeerstromen, zodat er minder files ontstaan en de verkeersveiligheid en bereikbaarheid toenemen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

A27/A12

krijgen extra rijstroken

verkeersstromen scheiden voor meer veiligheid

Bekijk de projectwebsite A27/A12 aanpassing Ring Utrecht

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 is door minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld en op dinsdag 23 augustus 2022 ter inzage gelegd.

Lees meer over het Tracébesluit 2022 en de beroepsprocedure.

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief A27/A12 Ring Utrecht.

Wanneer

Klaar: onbekend
23 augustus t/m 4 oktober 2022

Tracébesluit (TB) 2022 ter inzage

Nog niet bekend

Realisatie Ring Utrecht

Nog niet bekend

Aanpassing Ring Utrecht klaar

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Video: aanpak A27/A12 Ring Utrecht

De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren. In deze video ziet u de aanpassingen in vogelvlucht.

Aanpak A27/A12 Ring Utrecht. Betere en veiligere doorstroming met oog voor de omgeving. De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. De hoge verkeersdrukte zorgt nog elke dag voor lange files. Met de aanpak van de A27 en de A12 verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en verkeersveiligheid voor het verkeer rondom Utrecht. Er worden ook maatregelen genomen om de leefkwaliteit in de omgeving niet verder te belasten en deze waar mogelijk te verbeteren. Om de capaciteit van de ring te verbeteren worden er extra rijstroken aangelegd aan weerszijden van de A27 en langs de parallelrijbanen van de A12. De drukke kruisende verkeersstromen tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd worden van elkaar gescheiden. Zo wordt bij knooppunt Lunetten het verkeer vanaf de A27 richting Amersfoort over een bypass geleid.Door dit ontweven van kruisende verkeersbewegingen neemt ook de verkeersveiligheid toe. Er gebeuren minder ongelukken. Knooppunt Rijnsweerd krijgt in plaats van twee nu vier niveaus. De verbindingsboog van de A28 naar de A27 de zogenoemde 'Varkensbocht' verdwijnt.Op de huidige boog vinden meer ongelukken plaats dan gemiddeld. Het Utrecht Science Park, de Uithof wordt beter bereikbaar voor autoverkeer én fietsers. Voor ambulances komen er op het viaduct over de A28 twee aparte rijstroken. De Ring Utrecht is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad en regio Utrecht maar vormt tegelijkertijd een belasting voor de bewoners in de omgeving. Daarom neemt Rijkswaterstaat ook maatregelen voor een betere leefkwaliteit. Om geluidsoverlast door verkeer op de Ring te beperken wordt bijna overal gebruikgemaakt van stiller asfalt, dubbellaags zoab. Ook komen er bij de verschillende woonwijken nieuwe en hogere schermen variërend in hoogte tot wel twaalf meter hoog bij Lunetten. In het project wordt naar een goede inpassing van de weg gekeken. Denk hierbij aan een betere vormgeving van onderdoorgangen maar ook aan groene maatregelen, zoals faunapassages en extra natuur ter compensatie van de bomen die moeten verdwijnen. Ter hoogte van de verdiepte bak bij landgoed Amelisweerd komt een overkapping. Hierdoor krijgen het landgoed Amelisweerd en de stad een betere verbinding. We noemen deze overkapping 'de Groene Verbinding'. Met het project A27/A12 Ring Utrecht zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Aanpak A27/A12 Ring Utrecht. Betere en veiligere doorstroming met oog voor de omgeving. Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/ringutrecht.

Nieuws