Aanbesteden en contracteren (GWW)

Aanbestedingen binnen Grond, Weg-, en Waterbouw (GWW) verlopen volgens het inkoopbeleid van Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt er tegenwoordig ook gewerkt met andere contractvormen en werkwijzen, zoals parallelschakeling en vervlechting, Best Value Procurement (BVP) en Prestatiemeten.

FAQ

Aanbesteden en contracteren

Zie ook