Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland

Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland

#

Groene Kruisweg 403
3161 EJ Rhoon

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

De Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland regelt het verkeer op alle rijkswegen in de regio. Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten speelt de centrale in Rhoon een leidende rol. De centrale kan wegen laten afzetten, spitsstroken openstellen, het verkeer omleiden en weggebruikers informeren via de dynamische route-informatiepanelen boven de weg. De verkeerscentrale stuurt ook de weginspecteurs aan.