N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Waarom

  • Op de wegen in en rond de Drechtsteden staan regelmatig files.
  • Om files te verminderen, passen we het huidige wegennet aan.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden.
  • Door groot onderhoud van het wegennet binnen de Drechtsteden zorgen we voor veilige en betrouwbare wegen.

Hoe

het vervangen van asfalt en het verbreden van wegen

het renoveren van tunnels en bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder verwachten. U wordt hier uitgebreider over geïnformeerd via de onderliggende projectpagina’s tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Overzicht projecten Drechtsteden

Binnen de aanpak Drechtsteden worden de komende jaren tal van wegwerkzaamheden aan de N3 uitgevoerd. De betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht) hebben afspraken gemaakt voor co-financiering en werken nauw samen om alle werkzaamheden goed af te stemmen en om hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Van de 15 verschillende projecten, worden er 13 door Rijkswaterstaat aangepakt. De nummers op de kaart corresponderen met de nummers in de tabellen daaronder.

Projectuitvoering door Rijkswaterstaat

NrProjectPeriode uitvoeringToelichting
1
Aansluiting A16-N32018-2020 gereedAanleg van ¼ klaverblad en een lange invoegstrook
2
N3: groot onderhoudAugustus 2020 - eind 2021 gereedVervangen van de fundering en het asfalt
3
N3: renovatie Wantijbrug20 januari - november 2020 gereedVervangen van brugklep en vernieuwen van het bewegingsmechanisme van de brug
4
A15/N3/N214: verbeteren aansluiting2e helft 2019 - eind 2021 gereedNieuwe op- en afritten, nieuwe kruisingen en verbindingswegen
5
A15: verbreding Papendrecht - Sliedrecht
2020 - eind 2021 gereed
Aanleg van een weefvak aan noordzijde en een permanente derde rijstrook aan de zuidzijde
6
Renovatie Stadsbrug Dordrecht (Zwijndrechtse brug)
Na 2025
Diverse onderhoudswerkzaamheden
7
Renovatie brug over de Noord
2024
Diverse onderhoudswerkzaamheden
8
Renovatie Heinenoordtunnel (A29)
2023/2024
Vervangen tunnel-technische installaties en onderhoud aan het beton
9
A27: verbreding Houten - Hooipolder2022 - 2030
Aanleg van extra rij- en spitsstroken
10
Aansluiting Sandelingen (Sandelingenknoop)
Gereed. Opgeleverd 4 juni 2018
Verdubbeling van rijstrook voor recht doorgaand verkeer en vrije rijstrook voor rechts afslaand verkeer richting noordelijke toerit
11
Voegovergangen A16 ter hoogte van Zwijndrecht (Rotterdam-Breda)
2020 (gereed)
Vervangen van voegovergangen
12
Renovatie Noordtunnel (A15)
Na 2025
Vervangen tunnel-technische installaties en onderhoud aan het beton
13
Van Brienenoordbrug: vernieuwen Van Brienenoordbrug
2023 - 2028/9Diverse onderhoudswerkzaamheden
Regulier (kleinschalig) onderhoud is niet opgenomen in deze lijst.

Projectuitvoering door andere wegbeheerders

14N214 (provincie Zuid-Holland)
15Dokweg (gemeente Dordrecht)

Nieuws

Onderliggende pagina's