Spitsstroken

Om het verkeer veilig en vlot te laten doorstromen, kan Rijkswaterstaat spitsstroken openen. Dat doen we vanuit de verkeerscentrale.

Wat is een spitsstrook?

Een spitsstrook is een extra rijstrook die open gaat afhankelijk van de verkeersdrukte. Bij een lage verkeersdrukte sluiten we de strook weer. Een spitsstrook kan zowel links als rechts van de rijbaan liggen.

Als het gaat om de rechterkant van de weg, gebruiken we de vluchtstrook tijdelijk als extra rijstrook. Voor een spitsstrook aan de linkerkant hebben we een extra rijstrook aangelegd, door de rijstroken smaller te maken dan normaal.

Video: Spitsstroken

INLEIDENDE MUZIEK VOICE-OVER: Een spitsstrook is een vluchtstrook aan de rechterkant of een extra rijstrook aan de linkerkant van de snelweg die tijdens drukke momenten open is voor verkeer. De snelweg wordt hierdoor beter benut en het verkeer kan vlotter doorstromen. Een spitsstrook gaat open bij een bepaald aantal auto's per uur per rijstrook en als er geen obstakels op de spitsstrook staan. Via een camerasysteem controleert Rijkswaterstaat of er geen obstakels op de strook staan. Tijdens die controle is er nog een rood kruis te zien boven de spitsstrook. Boven de andere rijstroken verschijnt al een groene pijl. Als de spitsstrook vrij is van obstakels, dan zet de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat het rode kruis om naar een groene pijl. De spitsstrook is dan open voor verkeer. Voor een spitsstrook aan de rechterkant geldt dan dat u over de doorgetrokken streep mag rijden. Er liggen ook spitsstroken links van de rijbaan. Ondanks drukte op de snelweg kan de spitsstrook om veiligheidsredenen toch dicht zijn. De spitsstrook is dicht als de camera's onvoldoende zicht hebben op de strook bijvoorbeeld bij mist of sneeuw. Ten tweede is hij dicht als er een obstakel op de weg staat. Een derde reden van een afgesloten spitsstrook bij drukte kan een ongeval zijn. Een vierde mogelijkheid is als de doorstroming verder op het traject in gevaar komt. U heeft gezien hoe en wanneer spitsstroken opengaan en wanneer ze dicht zijn. Gebruik de spitsstrook als deze open is. Het zorgt voor betere doorstroming. Het betekent meer weg en minder file. AFSLUITENDE MUZIEK

Hoe herkent u een geopende spitsstrook?

Een geopende spitsstrook herkent u aan de groene pijlen boven de rijstroken en draaiborden met witte pijlen die het aantal beschikbare rijstroken aangeven. Wanneer de spitsstrook gesloten is, ziet u een rood kruis boven de spitsstrook en zijn de draaiborden grijs.

Zijn spitsstroken veilig?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat spitsstroken een positief effect hebben op de doorstroming én de verkeersveiligheid: Dit is waarom:

 • Een spitsstrook gaat nooit open met een hoge snelheidslimiet van 120 of 130 km/h. Als de spitsstrook open is, is de maximumsnelheid 100 km/h en bij sommige spitsstroken zelfs 80 km/h.
 • Rijkswaterstaat controleert altijd of de spitstrook open kan via camera’s langs de weg. Zo garanderen we de veiligheid en kunnen we snel gepaste maatregelen nemen bij incidenten.
 • Bij spitsstroken rechts wordt de vluchtstrook tijdelijk ingesteld als rijstrook. Om weggebruikers met pech toch een veilig plaats te bieden, zijn er om de 1000m vluchthavens. Die mogen alleen in noodgevallen gebruikt worden.

Wat wordt er van mij als weggebruiker verwacht?

Om veilig gebruik te kunnen maken van de spitsstroken en de doorstroming te bevorderen, houd u aan de volgende verkeersregels:

 • Rijd nooit sneller dan de aangegeven maximumsnelheid.
 • Houd zoveel mogelijk rechts. Dit betekent dat u gebruik moet maken van de spitsstrook rechts als daar ruimte voor is. Maak niet onnodig gebruik van de spitsstrook links als u veilig rechts kunt rijden.
 • Bij geopende spitsstroken aan de rechterkant van de rijbaan mag u de doorgetrokken streep negeren, zolang de spitsstrook open is. U mag over de gesloten streep rijden om gebruik te maken van de spitsstrook en om de spitsstrook te verlaten als u bijvoorbeeld wilt inhalen.
 • Het is niet toegestaan om verkeer rechts in te halen, ook niet bij een spitsstrook rechts.

Wat kan ik doen bij pech?

Ons advies aan weggebruikers met pech op een spitsstrook aan de rechterkant:

 • Rij als dat mogelijk is door naar een afrit, benzinestation of verzorgingsplaats.
 • Is dat niet mogelijk? Maak dan gebruik van de eerstvolgende pechhaven.
 • Als dat ook niet mogelijk is, parkeer dan uw voertuig in de berm.

Meer informatie vindt u op onze pagina Pech op de spitstrook.

Waarom is de spitsstrook soms toch dicht bij drukte?

Soms is het helaas niet mogelijk om de spitsstrook te openen voor verkeer. Dit kan een aantal redenen hebben:

 • Meestal gaat het om een pech- of ongeval op de spitsstrook. We sluiten de spitsstrook dan vanwege veiligheid. Hulpvoertuigen hebben dan de ruimte om de locatie van het incident te bereiken.
 • Weersomstandigheden zoals mist en sneeuw kunnen ervoor zorgen dat er onvoldoende zicht is met de camera’s op de spitsstrook. De spitsstrook kan dan niet veilig geopend of bewaakt worden vanuit de verkeerscentrale.
 • Door harde zijwind blijven smalle spitsstroken links soms dicht, vanwege een verhoogde kans op ongevallen.
 • Technische storingen van camera’s, borden of verkeerssignalering. Dan bekijken we of de spitsstrook met gepaste maatregelen toch veilig open kan.

Waarom is de spitsstrook soms open terwijl het rustig op de weg is?

Soms kunnen we door technische storingen de spitsstrook niet bedienen. Wij moeten dan afwegen of de spitsstrook permanent geopend of gesloten moet worden.

Bij spitsstroken links wordt er dan vaak voor gekozen de spitsstrook tijdelijk permanent open te stellen, totdat de technische storing verholpen is. Het nadeel hiervan is dat de verlaagde maximumsnelheid ook in de avond en nacht van kracht is. Het grotere voordeel is echter dat de spitsstrook tijdens drukke momenten overdag wel beschikbaar is.

Heeft u vragen, tips of suggesties?

Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.