Spitsstroken

Spitsstroken

Spitsstroken geven het verkeer bij drukte meer ruimte. Zo ontstaan er minder files, zorgen we voor een betere doorstroming en verbeteren we de veiligheid op de snelweg.

Een spitsstrook is een pechstrook aan de rechterkant van de snelweg. Het kan ook een extra rijstrook aan de linkerkant zijn. Deze is alleen tijdens drukke momenten open voor verkeer.

Voordelen spitsstrook

Het gebruik van spitsstroken levert verschillende voordelen op, zoals:

 • het verkeer kan vlotter doorrijden, omdat er van een snelweg met spitsstroken beter gebruik wordt gemaakt
 • er ontstaan minder files, omdat er meer verkeer van de weg gebruik kan maken
 • vermindering van kop-staartbotsingen
 • de procedure en de werkzaamheden voor het maken van spitsstroken kosten minder tijd

Openstelling spitsstrook

Rijkswaterstaat opent en sluit een spitsstrook ter plekke op basis van de verkeersdrukte en de totale verkeersdrukte in de regio. Lussen in het wegdek en camera’s meten deze verkeersdrukte, waarna de informatie binnenkomt bij onze verkeerscentrales. Als er ieder uur meer dan 1350 auto’s op elke rijstrook passeren, gaat de spitsstrook open.

 • bij 1 rijstrook moeten er minimaal 1350 motorvoertuigen ieder uur langskomen;
 • bij 2 rijstroken moeten er minimaal 2700 motorvoertuigen ieder uur langskomen;
 • bij 3 rijstroken moeten er minimaal 4050 motorvoertuigen ieder uur langskomen.

Voordat we een spitsstrook openen, doorlopen we de volgende stappen:

 • we zorgen dat op de verkeersborden naast de weg de teksten ‘spitsstrook open’ en ‘lagere maximumsnelheid’ goed te zien zijn;
 • met camera’s gaan we na of er geen hindernissen op de spitsstrook staan. Tijdens die controle is er nog een rood kruis boven de spitsstrook te zien en mag u er dus niet op rijden;
 • als er geen hindernissen te zien zijn, zetten we het rode kruis om in een groene pijl. De spitsstrook is vanaf dat moment open voor verkeer en is vanaf dan te gebruiken.

Permanente opening spitsstroken

Spitsstroken zijn alleen tijdens drukke momenten open. Dit heeft onder meer te maken met de veiligheid, milieueisen en geluidsoverlast voor de omgeving. We proberen spitsstroken daar waar het mogelijk is altijd open te stellen.

Testfase spitsstrook

Rijkswaterstaat test nieuwe spitsstroken altijd eerst uitgebreid. Het is belangrijk dat bijvoorbeeld de informatieborden boven en langs de weg, de camera’s en filedetectiesystemen betrouwbaar zijn en goed werken. Preventief testen kan storingen voorkomen. Dit voorkomt vertraging en onveiligheid. Wanneer de testfase voorbij is, gaat de spitsstrook open voor verkeer. Tot die tijd mag u deze spitsstrook niet gebruiken.

Video: Spitsstroken

OPENINGSMUZIEK. VOICE-OVER: In de video wordt uitgelegd wat een spitsstrook precies is. Dit is een strook aan de linker- of rechterkant van de weg, die tijdens drukke spitsmomenten opengaat. Het verkeer kan zo vlotter doorstromen. Een spitsstrook gaat open als er geen obstakels op de weg zijn en als er een bepaald aantal auto's per uur per rijstrook passeert. Vervolgens controleert Rijkswaterstaat via een camerasysteem boven de weg of de rijstrook vrij is van obstakels. Gedurende deze controleperiode ziet u een rood kruis boven de snelweg. Zodra de weg vrij is, zet de verkeerscentrale het rode kruis om in een groene pijl. De spitsstrook is dan open voor verkeer. Voor spitsstroken aan de rechterkant mag het verkeer over de doorgetrokken streep rijden. Een spitsstrook kan ondanks de drukte toch gesloten zijn voor verkeer. Hier zijn 4 mogelijke redenen voor: De strook is dicht als de camera's boven de weg onvoldoende zicht hebben op de weg, bijvoorbeeld bij mits of sneeuw. De tweede mogelijkheid is, als er obstakels op de weg zijn. Een derde mogelijkheid is bij een verkeersongeval. De laatste en vierde mogelijkheid is als de doorstroming verder op het traject in gevaar komt. U heeft nu gezien hoe en wanneer spitsstroken open zijn en hoe deze gebruikt worden. Gebruik de spitsstrook als deze open is, het zorgt namelijk voor een betere doorstroming. Het betekent uiteindelijk meer weg en minder file. AFSLUITENDE MUZIEK

Gebruik spitsstrook

Doorgetrokken streep

Wanneer een spitsstrook open is, moet u deze als een normale rijstrook gebruiken. De doorgetrokken witte streep mag u in dit geval negeren. Dit is de streep die de spitsstrook aan de rechterkant van de snelweg markeert. U hoort altijd zo veel mogelijk de rechterrijstrook te gebruiken. Als de spitsstrook aan de rechterkant open is, betekent dit dus dat u zo veel mogelijk op de spitsstrook rijdt. Wanneer de spitsstrook open is voor verkeer, is het een normale rijstrook. Dan gelden dus de normale regels voor het verkeer. Rechts inhalen via de spitsstrook is niet toegestaan.

Rijkswaterstaat mag de doorgetrokken witte streep volgens de wet niet aanpassen. Officieel is er zonder doorgetrokken streep geen pechstrook meer. Daarom hebben spitsstroken geen andere lijnen dan een doorgetrokken streep.

Lagere maximumsnelheid

Als de spitsstrook open is geldt er over het algemeen een lagere maximumsnelheid van 80 km/h. In sommige gevallen blijft de snelheid gelijk aan 100 km/h. Een verlaging van de maximumsnelheid is een veiligere oplossing. Bij spitsstroken aan de rechterkant van de rijbaan valt de vluchtstrook namelijk weg en bestaat er dus geen uitwijkmogelijkheid. Een spitsstrook aan de linkerkant is soms smaller dan een gewone rijstrook. Ook dan geldt om voor de veiligheid een lagere maximumsnelheid. Het voordeel dat een extra rijstrook biedt, weegt nog altijd ruim op tegen de snelheidsbeperking.

Op de pagina Maximumsnelheid snelwegen Nederland vindt u overzichtskaarten, die laten zien hoe hard u op welke snelweg mag rijden. Over het algemeen zal bij openstelling van de spitsstrook een aangepaste maximumsnelheid gelden van 80 of 100 km/h. Dit staat altijd aangegeven op borden boven en langs de weg.

Hoe zorgt Rijkswaterstaat voor de veiligheid?

Bewaking spitsstrook

We houden spitsstroken met camera’s en een detectiesysteem in de gaten, vanuit een van onze verkeerscentrales. Hierdoor kunnen we een spitsstrook gelijk sluiten wanneer er een hindernis, ongeluk of pechgeval is. Het kan bijvoorbeeld gaan om afgevallen lading of een auto met pech. We sluiten de spitsstrook ook als het verkeer verderop de snelweg niet verder kan.

Soms kunnen onze camera's onvoldoende zien op de spitsstrook, zoals bij mist en sneeuw. Veiligheid van de weggebruiker blijft de 1e prioriteit. Daarom blijven spitsstroken in dat geval dicht, ook al is het druk op de weg. We kunnen het verkeer dan niet voldoende in de gaten houden om de veiligheid te verzekeren.

Pechhavens

Om de 500 tot 1.000 m liggen pechhavens langs de spitsstrook, rechts van de weg. Weggebruikers met pech adviseren we:

 • wanneer mogelijk door te rijden naar een pechhaven;
 • lukt dit niet en is de spitsstrook geopend, om de alarmlichten aan te zetten. Daarnaast om de auto zo dicht mogelijk bij de rechter vangrail te parkeren en de voorwielen naar de vangrail toe te draaien;
 • zoveel mogelijk ruimte te laten zodat uzelf en mogelijke inzittenden rechts kunnen uitstappen;
 • net als de andere inzittenden, zo snel mogelijk achter de vangrail te gaan staan, liefst met een veiligheidshesje aan;
 • vanaf die plek 112 te bellen en de locatie door te geven.

Ga goed voorbereid op weg

Ons advies aan weggebruikers: ’Ga goed voorbereid op weg en zorg dat je kunt bellen bij pech’:

 • zorg dat je altijd een opgeladen mobiele telefoon bij je hebt (en mogelijk een opgeladen powerbank);
 • zorg dat je het telefoonnummer van je pechhulpverlener bij de hand hebt.

Documenten