Parkeren voor vrachtwagenchauffeurs

Langs het hoofdwegennet liggen in principe om de 20 km verzorgingsplaatsen. Hier kan de weggebruiker tijdelijk zijn reis onderbreken om te rusten, te tanken, elektrisch te laden, even wat te eten of te drinken, te telefoneren, de hond uit te laten, een sanitaire stop te maken of de lading te inspecteren.

Het gaat hier om locaties met voorzieningen, zoals een tankstation, wegrestaurant en/of e-laadpunt of om locaties waar alleen parkeren mogelijk is. Deze plaatsen zijn echter niet geschikt om langere tijd, bijvoorbeeld een nacht of een weekend, te verblijven. Vrachtwagenchauffeurs die langere tijd willen rusten kunnen terecht op beveiligde particuliere parkeerplaatsen dicht bij de snelweg.

In tegenstelling tot de verzorgingsplaatsen langs de snelweg zijn deze parkings voorzien van voorzieningen voor chauffeurs zoals een restaurant, een douche of wifi. Bovendien zijn dit beveiligde parkeerplaatsen, waardoor de kans op ladingdiefstal kleiner is.

Meer private truckparkings

De verzorgingsplaatsen langs de snelweg bieden voldoende parkeercapaciteit voor alle chauffeurs die kortere tijd willen rusten. Doordat veel (vrachtwagen)chauffeurs langere tijd op een verzorgingsplaats verblijven, raken de verzorgingsplaatsen overvol.

Om alle vrachtwagenchauffeurs veilig te kunnen laten rusten, kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met andere partijen (overheden, bedrijven en brancheverenigingen) naar manieren om de vestiging van meer private, beveiligde, parkings langs het onderliggend wegennet te stimuleren.

Op veel plaatsen zijn er al private truckparkings. Momenteel zijn er  al meer dan 50 geregistreerde commerciële truckparkings. De laatste jaren zijn vooral grotere, beveiligde truckparkings gerealiseerd met vaak 200 of meer parkeerplekken. Maasvlakte Plaza in Rotterdam (350 plekken) en Hazeldonk in Breda (200 plekken) zijn hier voorbeelden van.

Rol van de weginspecteurs

Vrachtwagenchauffeurs wijken soms uit naar een plek langs de snelweg, op een toerit of op de vluchtstrook. Met de verkeersveiligheid in het achterhoofd zorgen deze praktijken voor een onwenselijke en zelfs gevaarlijke situatie. De weginspecteurs van Rijkswaterstaat monitoren de situatie op de Nederlandse snelwegen voortdurend en nauwlettend en zullen deze situaties ook goed in de gaten houden.

Weginspecteurs waarschuwen chauffeurs dat parkeren langs opritten en op vluchtstroken gevaarlijk en verboden is. Verder wijzen zij chauffeurs op alternatieven en hulpmiddelen, zoals apps, om voor hun reis rustmomenten te plannen, op tijd een rustplek te zoeken of, waar mogelijk, van te voren een plek te reserveren.

Meer informatie parkeren voor vrachtwagenchauffeurs

Wilt u meer weten over parkeren op verzorgingsplaatsen, private truckparkings of de weginspecteurs? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat.