Aanleg wegen

Aanleg wegen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de rijkswegen. Bij aanleg houden we rekening met cultuurhistorie en landschap. Lees meer.

 • Ontwerp snelweg en omgeving

  De wegen in ons land vormen de meest bezochte openbare ruimte: miljoenen mensen maken er dagelijks gebruik van. Rijkswaterstaat werkt daarom aan een mooie en praktische omgeving op en langs de snelweg.
 • Zorg voor cultuurhistorie en archeologie

  Bij de aanleg van een nieuwe weg of verbreding van een waterweg beginnen we niet gelijk met graven. Bij ieder project onderzoekt Rijkswaterstaat of er archeologische resten in de grond zitten.
 • Kabels en leidingen

  Er liggen verschillende leidingen en kabels in de Nederlandse grond. Daarom verleggen we meestal de kabels en leidingen in het gebied waar gewerkt gaat worden.
 • Zoab

  Zeer open asfaltbeton (zoab) is het meest toegepaste soort asfalt. Zoab zorgt voor minder verkeersgeluid en onder andere voor minder spat- en stuifwater tijdens regen.
 • Verkeers- en vervoersmodellen LMS en NRM

  Planning van aanleg, verbreding en onderhoud van wegen of sporen wordt gedaan via het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM).