Aanleg wegen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de rijkswegen. Bij aanleg houden we rekening met cultuurhistorie en landschap.