Weginspecteurs: voor een veilige en goede doorstroming

Ruim 300 weginspecteurs zijn dagelijks op pad om ervoor te zorgen dat u vlot en veilig van A naar B kunt. Ze nemen allerlei maatregelen om na een pech- of ongeval de rijbaan zo snel mogelijk vrij te krijgen.

Rode kruisen: nietvoorniX

Elke dag sluiten we rijstroken af met rode kruisen. Dat doen we altijd met een reden, zoals bij een pech- of ongeval. Rode kruisen staan er niet voor niks!

Taken

U kent ze vast wel, de weginspecteurs van Rijkswaterstaat in hun gele pick-ups. Elk jaar leggen ze 65.000 km af om onze wegen veilig te houden.

Een mooi, maar ook een mentaal en fysiek zwaar beroep met veel verantwoordelijkheden, zoals ook te horen is in de podcast Achter het rode kruis. Allemaal hebben ze een opleiding gevolgd over veiligheid en de afwikkeling van incidenten. Ook zijn ze bevoegd verkeersregelaar op alle rijkswegen. De weginspecteur heeft een aantal belangrijke taken:

65.000

km legt een weginspecteur per jaar met zijn voertuig af

  • Veiligheidsmaatregelen treffen
  • Zorgen voor vlotte doorstroming
  • Verkeer omleiden
  • Berging regelen
  • Schadeherstel en opruimen
  • Informeren van weggebruikers
  • Toezicht houden op strooiacties

Geen dag is hetzelfde voor onze weginspecteurs. Niet alleen signaleren ze zelf onveilige situaties op de weg, de verkeerscentrale krijgt ook allerlei meldingen binnen. Deze worden doorgezet naar onder andere weginspecteur Demelza om de situatie ter plaatse af te handelen.

Video

Achter de schermen bij Rijkswaterstaat: de weginspecteur

(Mensen bij een benzinestation. Verslaggever:) LEVENDIGE MUZIEK VERSLAGGEVER: Goeiendag! Weet u wat een weginspecteur doet? -Nee, dat weet ik niet. Euh... De weg inspecteren? Geen idee. Nee, geen idee. Is dat die man met die gele auto? Met dat bord achterop, dat hij omhoog kan zetten? Zorgt voor de doorstroming van verkeer? Lijkt u het leuk om een dagje mee te lopen met een weginspecteur? O, nou, dat lijkt me wel hartstikke leuk. Ja. Nu? (Aldus een man. Uit een auto met zwaailichten komt een informatiepaneel omhoog. Beeldtitel: Achter de schermen bij Rijkswaterstaat. De weginspecteur. De man loopt naar een vrouw bij een felgele auto.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER VROUW: Hallo. MAN: Hoi. Hoi. Demelza Brakkee-Esman. Ik ben weginspecteur. Kees Jan Snijder. Volgens mij mag ik vandaag een dagje meelopen. Je mag zelfs meerijden met mij. -Leuk. Welkom. -Dank je wel. Dan gaan we eerst even een kijkje nemen op de verkeerscentrale. (Ze gaan een gebouw in.) DEMELZA: Nou, dit is dus de verkeerscentrale. Hier komen meldingen binnen. Deze worden aangenomen door een wegverkeersleider die ze vervolgens uitzet naar de weginspecteur en wij gaan dan ter plaatse. Dus ik zou zeggen: stap in en rij met me mee. KEES JAN: Nou, leuk! (Demelza en Kees Jan stappen in de gele auto en rijden weg.) DEMELZA: Als weginspecteur is het erg belangrijk dat we zorgen voor de veiligheid en een goede doorstroming. Daarbij krijg ik meldingen van de verkeerscentrale of zijn er dingen die ik zelf signaleer. We krijgen een gebied toegewezen waar we dan de hele dienst in shiften rondrijden. Daarbij zie je zelf natuurlijk een aantal dingen gebeuren. Ongevallen die je kan zien gebeuren of een pechgeval dat je ziet staan. We krijgen een melding binnen. Er zou een stuk metaal liggen op de vluchtstrook. Dat gaan we even verwijderen. -Oké. (Terwijl ze over de vluchtstrook rijden, komt er een informatiepaneel uit de auto met daarop een uitroepteken in een driehoek. Demelza stapt uit en raapt twee stenen van de weg.) DEMELZA: Het was gelukkig geen metaal. KEES JAN: Nee? DEMELZA: Een stuk... Stukken steen. Maar ja, niet lekker als er iemand overheen rijdt en je krijgt het op je voorruit. Op naar de volgende klus! (Ze rijden verder. Even later zet Demelza haar auto weer aan de kant. Ze stapt op een vrachtwagen af, die ook op de vluchtstrook staat.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER DEMELZA: Hallo. Problemen? -Pauze... Pauze? Ja, maar niet hier. Wat was er nou precies aan de hand? Deze chauffeur was aan het pauzeren op de vluchtstrook maar dat willen we niet hebben, dus die stuur ik dan naar een veilige plek toe. Dus in dit geval naar een verzorgingsplaats. -Ja. En dat heeft hij opgevolgd. -Ja. DEMELZA: Geen dag is hetzelfde. Nu zul je natuurlijk zien dat er nu niet zo heel veel gebeurt, maar... Je kan dagen hebben dat je echt van de ene melding naar de andere gaat en een keer een dagje tussendoor wat rustiger. Dan kan je ook weer even op adem komen. Ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad. -Ja, dank je wel voor vandaag. En dat je een blik hebt van wat een weginspecteur doet. Ja, dat heb ik zeker. VERSLAGGEVER: Hoe was het? KEES JAN: Het was erg leuk. We hebben geen hele spectaculaire dingen meegemaakt maar ik vond het wel heel erg interessant. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat, 2014.) AFSLUITENDE MUZIEK

Wat doet de weginspecteur bij incidenten?

Bij incidenten is het belangrijk dat de weg zo veilig en zo snel mogelijk weer vrijkomt. Rijkswaterstaat, politie, ambulance, brandweer, gemeente en provincie werken daarvoor intensief samen. Incidentmanagement noemen we dat.

De weginspecteur is vaak als eerste ter plaatse bij een pech- of ongeval

Als eerste ter plaatse

Na een pech- of ongeval is de weginspecteur vaak als eerste ter plaatse. Hij treft dan maatregelen om het verkeer weer te laten doorstromen. Als de situatie daarom vraagt, regelt hij dat de verkeerscentrale een rijstrook tijdelijk afsluit. Er verschijnt dan een rood kruis boven de juiste rijstrook. Zo kunnen hulpverleners veilig hun werk doen.

Ook zetten we ruim 30 weginspecteurs op motoren in. Zo zorgen we dat we er ook bij moeilijk bereikbare incidenten op tijd bij zijn. De weginspecteur verlaat altijd als laatste de plek van het incident en geeft het sein dat de weg weer vrij is voor het verkeer.

Weginspecteurs met BOA-status

Om de doorstroming en veiligheid op de snelwegen te verbeteren, zijn zo'n 100 weginspecteurs van Rijkswaterstaat beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De weginspecteurs hebben de BOA-status voor 4 veelvoorkomende overtredingen: het negeren van rode kruisen boven de weg, vrachtwagens die te hoog zijn om een tunnel te passeren, het ten onrechte parkeren en/of in de rijrichting rijden op de vluchtstrook.

Deze weginspecteurs kunnen een proces-verbaal opmaken tegen weggebruikers die de overtredingen begaan. De weginspecteurs die actief zijn als BOA geven aan zich gesteund te voelen door de extra bevoegdheid en dat die bijdraagt aan hun gevoel van veiligheid. Ook zeggen zij dat bestuurders, met name vrachtwagenchauffeurs die op de vluchtstrook parkeren, snel op aanwijzingen reageren en weten dat de weginspecteur kan handhaven.

Blauw zwaailicht en sirene

Sinds 2017 zijn weginspecteurs officieel aangewezen als hulpverleningsdienst en rijden zij bij spoedgevallen met blauw zwaailicht en sirene. Hierdoor arriveren zij gemiddeld 20% sneller bij incidenten, dan voorheen. Ook hun eigen veiligheid is verbeterd, doordat ze beter zichtbaar en herkenbaar zijn.

Incident is meer dan een ongeval

Bij een incident wordt vaak gedacht aan een groot ongeval. Maar onder incidenten vallen ook ongevallen met alleen blikschade, pechgevallen, achtergelaten voertuigen, kijkersfiles en afgevallen lading. De weginspecteur signaleert dergelijke gevaarlijke situaties en meldt ze aan onze verkeerscentrale. Zo kunnen we snel in actie komen om de weg weer veilig te krijgen. Ook kunnen weginspecteurs met volg- en stoptekens op hun auto het verkeer enkele minuten stilleggen.

(Op een snelweg staat een zwaar gehavende wagen van Rijkswaterstaat. Eddie van Veen:) STEVIGE MUZIEK EDDIE VAN VEEN: Toen kwam er ook eentje door het rode kruis heen rijden en die is ook weer vol in mijn auto gereden. Ja, dan ga je wel nadenken van wat er had kunnen gebeuren. Je houdt alles eigenlijk in de gaten en je zorgt dat je wat sneller weg bent bij je auto. Het kan verkeerd gaan. De gevolgen zijn van het rode kruis negeren dat mensen pas op het laatste moment gaan invoegen en, ja, dat is voor ons levensgevaarlijk. (Van Veen zit in een wagen van Rijkswaterstaat die op een vluchtstrook staat. Hij opent de deur en stapt uit. Vervolgens pakt hij een stapel felgekleurde pylonen uit de laadbak, loopt ermee naar de witte streep van de vluchtstrook en zet de kegels er een voor een op neer.) DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER Dus negeer geen rode kruizen, ze staan er niet voor niks. Elk ongeluk is er één te veel. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/weginspecteurs. Een productie van de Rijksoverheid. Copyright 2016.)

Weginspecteurs arriveren gemiddeld 20 procent sneller bij incidenten, doordat zij met blauw zwaailicht en sirene rijden

Iedereen zijn eigen rol

Om de weg na een incident snel weer vrij te krijgen, heeft de weginspecteur zijn eigen taken. De weginspecteur treft veiligheidsmaatregelen en zorgt voor doorstroming van het verkeer. Hij leidt bijvoorbeeld het verkeer met volg- en stoptekens om het incident heen. Zo kunnen hulpdiensten en bergers veilig hun werk doen.

De weginspecteur beoordeelt bovendien ter plekke of het wegdek beschadigd is en gerepareerd moet worden. Ook regelt hij de berging en helpt hij vaak bij het invullen van het schadeformulier. Waar mogelijk ondersteunt hij de andere partners, bijvoorbeeld de politie of brandweer. De weginspecteur verlaat altijd als laatste de plek van het incident en geeft het sein dat de weg weer vrij is voor verkeer.

Lees meer over incidentmanagement

Volg onze weginspecteurs

Op Instagram

Op X

In de podcast Wegwijzer

Onderliggende pagina's