Maximumsnelheden op auto(snel)wegen in Nederland

Als wegbeheerder zorgt Rijkwaterstaat ervoor dat onze rijkswegen veilig zijn, dat het verkeer vlot doorstroomt en de omgeving leefbaar blijft. Daarom gelden er op onze wegen maximumsnelheden.

Rijkwaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Nederlandse rijkswegennet. Hieronder vallen autosnelwegen (wegen met een A-nummer) en een deel van de autowegen (wegen met een N-nummer).

Op de autosnelwegen, kortweg snelwegen, geldt tussen 06.00 en 19.00 uur meestal een maximumsnelheid van 100 km/h. Buiten deze tijden mag u op plaatsen waar dat qua verkeersveiligheid en leefbaarheid kan, 120 of 130 km/h rijden.

Op de N-wegen geldt een maximumsnelheid van 80 of 100 km/h. Op wegen waar wisselende snelheden gelden, plaatst Rijkswaterstaat zwarte verkeersborden om de nieuwe snelheid op dat gedeelte van de weg beter te laten opvallen.

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

De maximumsnelheid op onze rijkswegen wordt over het algemeen met vaste verkeersborden aan beide kanten van de rijbaan aangegeven. U kunt borden met en zonder tijdvensters tegenkomen. Tijdvensters geven de tijden aan waarbinnen de getoonde maximumsnelheid geldt:

  • Borden met de maximumsnelheid van 100 km/h zonder tijdvenster: dit betekent dat u op deze weg de hele dag maximaal 100 km/h mag rijden;
  • Borden met de maximumsnelheid van 100 km/h met tijdvenster (6-19 h): dit houdt in dat u tussen 6.00 en 19.00 uur 100 km/h mag rijden en daarbuiten de standaardmaximumsnelheid van 130 km/h;
  • Daarnaast ziet u soms borden met dubbele tijdvensters: hierop staat naast de maximumsnelheid tussen 6.00 en 19.00 uur ook de maximumsnelheid tussen 19.00 en 6.00 uur. Dit is meestal 100 km/h en 120 km/h.

Bijzonderheden in de aanduiding van de snelheid:

  • Op trajecten waar 's nachts 130 km/h geldt, wordt het 130-bord niet getoond, omdat dit de standaard maximumsnelheid is. Alleen afwijkingen geven we door middel van borden aan;
  • Bij spitsstroken wordt de wisselende snelheid door middel van draaiborden langs de kant van de rijbaan getoond. Bij geopende spitsstroken geldt er op sommige wegen een verlaagde snelheid van 80 km/h.

Snelheidslimieten getoond boven de weg

In bijzondere gevallen tonen we ook snelheden door middel van verkeerssignalering boven de weg. In deze situaties geldt de snelheid die hierop wordt aangegeven.

  • Tijdens een file waarschuwen we achteropkomend verkeer voor langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Op de verkeerssignalering wordt dan 70 km/h en 50 km/h getoond;
  • Tijdens een incident op de snelweg moeten we meestal een rijstrook afsluiten om een ongeval af te handelen of een stuk afgevallen lading op te ruimen. Voor de veiligheid wordt dan tijdelijk een lagere snelheid ingesteld via de verkeerssignalering;
  • Bij trajectcontroles wordt voor de duidelijkheid de snelheid van 80 km/h ook in de verkeerssignalering getoond.

Vragen over maximumsnelheden

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, neem dan contact met ons op.