De maximumsnelheid op Nederlandse wegen

Op de auto(snel)wegen in Nederland gelden verschillende maximumsnelheden. Op deze pagina volgt een overzicht van de snelheden op snelwegen en autowegen.

Maximumsnelheid snelwegen (A-en E-wegen) overdag

Op de Nederlandse snelwegen geldt tussen 06.00 en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 km/h. Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid van 80 of 100 km/h.

Maximumsnelheid snelwegen (A-en E-wegen) ‘s nachts

In de avond en nacht, tussen 19.00 en 06.00 uur, geldt een maximumsnelheid van 100, 120 of 130 km/h. Hoe hard er gereden mag worden, wordt aangegeven met borden langs de weg.

Sinds maart 2020 geldt de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/h. De snelheidsverlaging maakt deel uit van een pakket maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen.

Maximumsnelheid autowegen (N-wegen)

Op onze autowegen geldt een maximumsnelheid van 80 of 100 km/h. Een autoweg wordt aangeduid door een blauw bord met een auto. Een N-weg waar 100 km/h gereden mag worden is herkenbaar aan een dubbele doorgetrokken streep met een groene vulling.

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt weten hoe hard je ergens mag. Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht hoger is dan overdag, hebben veel borden een zogeheten tijdvenster. Dit tijdvenster geeft aan welke snelheid binnen welke uren geldt.

Bijvoorbeeld: een limiet van 100 km/h met daaronder het tijdvenster 06.00 tot 19.00 uur betekent dat je in die periode 100 km/h mag rijden en na 19.00 uur de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/h geldt.

Kaart maximumsnelheid

Onderstaande kaart geeft aan welke maximumsnelheid geldt voor welke weg. Klik op een wegvlak om de juiste informatie te zien. 

Kunt u de kaart niet bekijken of wilt u de informatie downloaden? Bekijk dan de Wegenkaart Maximumsnelheden (pdf-formaat).

Aan de getoonde snelheden van trajecten in de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. 
Borden boven of langs de weg zijn leidend voor de geldende maximumsnelheid op dat moment op die weg.

Voldoen aan normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid

De maximumsnelheid moet voldoen aan alle normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid. Daar gaan we vanuit bij het snelheidsbeleid.

Is er een aanpassing van de snelheid nodig? Dan onderzoeken we altijd eerst wat het effect is op luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid. Daar zijn normen voor, die we het hele jaar in de gaten houden.