De maximumsnelheid in Nederland

De maximumsnelheid in Nederland

Op onze snelwegen geldt tussen 06.00 en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 km/h. In de avond en nacht (tussen 19.00 en 06.00 uur) mag je 120 of 130 km/h. Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/h).

Tussen 12-16 maart 2020 ging de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/h in. De snelheidsverlaging maakt deel uit van een pakket maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Hiervoor werden 4000 borden vervangen of bijgeplaatst. Deze klus is succesvol afgerond.

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt weten hoe hard je ergens mag. Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht hoger is dan overdag, hebben veel borden een zogeheten tijdvenster. Dit tijdvenster geeft aan welke snelheid binnen welke uren geldt. Bijvoorbeeld: een limiet van 100 km/h met daaronder het tijdvenster 06.00 tot 19.00 uur betekent dat je in die periode 100 km/h mag rijden en na 19.00 uur de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/h geldt. Wat de maximumsnelheid is, is ook te zien op de Wegenkaart Maximumsnelheden.

Luchtkwaliteit, geluidsproductie en verkeersveiligheid

Bij het snelhedenbeleid is het uitgangspunt dat de maximumsnelheid voldoet aan alle normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid. Voor een aanpassing van de snelheid onderzoeken we daarom altijd wat het effect is op de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid. We houden gedurende het jaar de vinger aan de pols en monitoren of de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid aan de normen voldoet.