Onderzoek en rapportages

Onderzoek en rapportages

Het doen van onderzoek levert Rijkswaterstaat een schat aan informatie op. Zo registreren we geregeld kentekens van auto's en vrachtauto's, om ze te kunnen benaderen voor onderzoek. Met deze resultaten kan dan weer het reisgedrag op bepaalde locaties in kaart worden gebracht.

Daarnaast rapporteren we ook over de aantallen verkeersdoden en -gewonden en brengen we rapportages uit over de ontwikkeling van de doorstroming en verkeershinder door werkzaamheden.

  • Verkeersonderzoek

    Om reisgedrag op bepaalde locaties in kaart te kunnen brengen, registreert Rijkswaterstaat regelmatig kentekens van auto’s en vrachtauto’s om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor onderzoek.
  • Verkeersveiligheid en ongevallencijfers

    Jaarlijks wordt er door de minister van Infrastructuur en Waterstaat een rapport uitgebracht aan de Tweede Kamer over de aantallen verkeersgewonden en -doden.
  • Rapportage Rijkswegennet

    Iedere 4 maanden brengen we de Rapportage Rijkswegennet uit. We rapporteren over de ontwikkeling van de doorstroming en verkeershinder door werkzaamheden en wat we hieraan doen.