Onderzoek en rapportages

Het doen van onderzoek levert Rijkswaterstaat een schat aan informatie op. Zo registreren we geregeld kentekens van auto's en vrachtauto's, om ze te kunnen benaderen voor onderzoek. Met deze resultaten kan dan weer het reisgedrag op bepaalde locaties in kaart worden gebracht.

Daarnaast rapporteren we ook over de aantallen verkeersdoden en -gewonden en brengen we rapportages uit over de ontwikkeling van de doorstroming en verkeershinder door werkzaamheden.