Project Afsluitdijk

Waarom

  • De zeespiegel stijgt en in de toekomst krijgen we vaker te maken met extreem weer.
  • Daarbij stroomt er vanuit de binnenwateren steeds meer overtollig water het IJsselmeer in.
  • Daarom vergroten we de waterveiligheid door de Afsluitdijk en de sluizen sterker te maken.
  • Ook vergroten we de capaciteit om water af te voeren naar de Waddenzee.

Hoe

32 km

beschermende toplaag tegen overslaand water, versterken van de sluizen, aanleg nieuwe hoogwaterkeringen

inbouw van grote pompen bij Den Oever

Heb ik last van de werkzaamheden?

Project Afsluitdijk startte in april 2019 met de werkzaamheden. Van eind 2018 tot en met 2025 zijn er (langdurige) periodes met hinder. U kunt de website De Afsluitdijk en de pagina Geplande wegwerkzaamheden raadplegen om op de hoogte te zijn van de werkzaamheden die hinder veroorzaken en wat dit voor u betekent.

Wanneer

Klaar: 2025
2024
  • Bouw keersluis Kornwerderzand klaar
  • Renovatie Vlietermonument klaar
2025

Aanleg Vismigratierivier klaar

2025

Bouw gemaal Den Oever klaar

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de planning

Rijkswaterstaat werkt aan de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat versterkt in samenwerking met bouwconsortium Levvel de Afsluitdijk. Het bouwconsortium bestaat uit BAM, Van Oord, Rebel en sinds kort ook Invesis. Levvel ontwerpt, bouwt en financiert de versterking van de Afsluitdijk en onderhoudt deze gedurende 25 jaar.

Samenwerken in de regio

Rijkswaterstaat werkt samen met De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking tussen de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Sudwest Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen aan het versterken en vernieuwen van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de verbetering van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio verwezenlijkt de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme. Samen zorgen Rijk en regio voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Projectbudget Afsluitdijk

Bij gunning was het projectbudget 1,571 miljard euro. In de 1,571 miljard euro zijn het beheer en onderhoud voor 25 jaar opgenomen. Daarna is het budget jaarlijkse bijgesteld op basis van IBOI (index van de bruto overheidsinvesteringen) en is het projectbudget opgehoogd tot ruim 2,1 miljard euro vanwege de bijstelling van de ontwerpuitgangspunten om zo te kunnen voldoen aan de hydraulische randvoorwaarden.

Lees meer op de website over de Afsluitdijk.

Documenten

Download de brochures:

Overige documenten vindt u via de gezamenlijke website van Rijk en regionale (partners).

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over de Afsluitdijk? Kijk dan op de website van De Afsluitdijk of volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws

Onderliggende pagina's