Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Rijkswaterstaat zorgt als beheerder dagelijks voor voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën. We nemen daarvoor samen met andere waterbeheerders tal van maatregelen.

Waterkwaliteit

Kaderrichtlijn Water

In de Europese Kaderrichtlijn Water is vastgelegd dat de waterkwaliteit binnen Europa uiterlijk 2027 op orde moet zijn. Daarvoor zijn tal van maatregelen nodig die de waterbeheerders gezamenlijk moeten uitvoeren.

Zwemwater en blauwalg

In de zomer zwemmen veel mensen in de Nederlandse wateren. Rijkswaterstaat controleert het water regelmatig op de aanwezigheid van blauwalgen. De algen veroorzaken stank en vissterfte. Bovendien kunnen de algen u ziek maken als u zwemt in besmet water. Daarom houdt Rijkswaterstaat de kwaliteit van het water goed in de gaten en neemt maatregelen als dit nodig is.

Waterplanten

Waterplanten zijn belangrijk voor een goede en stabiele waterkwaliteit. De planten gaan de groei van (blauw)algen tegen en hebben een positief effect op het ecosysteem. Maar ze zorgen soms ook voor overlast, vooral bij recreanten en watersporters. Als er te veel waterplanten groeien, maaien we ze in de vaarwegen. Door samen met andere waterbeheerders voedingsstoffen in het water te verminderen, zorgen we ervoor dat de bodembedekkers genoeg licht krijgen en kunnen blijven groeien.

Ons water