Projecten op Oosterscheldekering

Een aantal onderdelen op de Oosterscheldekering is de komende jaren aan groot onderhoud toe. Hier leest u waar we het groot onderhoud uitvoeren.

Projecten op Oosterscheldekering

Oosterscheldekering: onderhoud aanlegsteigers en loswallen

We voeren onderhoud uit aan verschillende aanlegsteigers en loswallen rondom de Oosterscheldekering. Op deze pagina vindt u de informatie over dit project.

Oosterscheldekering: nieuwe leuning en hekwerken

We vervangen de leuning van de werkweg op de Oosterscheldekering. Ook plaatsen we hekken rond de pijlers en brengen trappen en bordessen aan.

Oosterscheldekering: baggeren van 6 havens

Omdat op de bodem van de havens rondom de Oosterscheldekering zich een steeds dikker wordende laag slib verzameld, gaan we de 6 havens baggeren.

Oosterscheldekering: renovatie bewegingswerken

Rijkswaterstaat renoveert de bewegingswerken van de Oosterscheldekering. Zo blijft de kering goed werken en houden we onze voeten droog.

Oosterscheldekering: conserveren schuiven

We voorzien de constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering van een nieuwe beschermende verflaag.

#