Vooroeververdediging

Vooroevers vormen de basis van een dijk en liggen onder water. Op sommige plekken zijn de vooroevers aangetast door erosie. Om het achterliggende land te blijven beschermen tegen overstromingen, verstevigen we deze vooroevers.

Vooroeverbestortingen

Rijkswaterstaat is al enkele jaren bezig met het bestorten van de vooroevers van de dijken en havendammen in Zeeland. Vooroevers liggen onder water en vormen de basis voor de bovenliggende dijken en havendammen.

Langsstromend water zorgt ervoor dat het zand en stenen wegspoelt, waardoor de vooroevers worden uitgehold. Om te voorkomen dat deze uitholling verder richting de achterliggende dijken en havendammen gaat, worden de vooroevers bestort.

Gebruikt materiaal

We verstevigen de vooroevers met speciale materialen zoals staalslakken (een restproduct van de hoogovens) en breuksteen.