Vooroeververdediging

Vooroeververdediging

Vooroevers vormen de basis van een dijk en liggen onder water. Op sommige plekken zijn de vooroevers aangetast door erosie. Daarom verstevigt Rijkswaterstaat ze en beschermt zo het achterliggende land tegen overstromingen.

Vooroeverbestortingen

Rijkswaterstaat is al enkele jaren bezig met het bestorten van de vooroevers van de dijken en havendammen in Zeeland. Vooroevers liggen onder water en vormen de basis voor de bovenliggende dijken en havendammen. Langsstromend water zorgt ervoor dat het zand en stenen wegspoelt, waardoor de vooroevers worden uitgehold. Om te voorkomen dat deze uitholling verder richting de achterliggende dijken en havendammen gaat, worden de vooroevers bestort.

Gebruikt materiaal

De vooroevers worden bestort met gecertificeerd granulair materiaal: tot op heden meestal staalslakken (restproduct van de hoogovens) en breuksteen. Het toe te passen materiaal moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit.