Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

Waarom

  • Vooroevers liggen onder water en vormen de basis van de dijk boven water.
  • Op sommige plekken zijn de vooroevers verzwakt door de stroming van het water bij eb en vloed.
  • Door de vooroever van de dijk te versterken, verbeteren we de waterveiligheid voor de komende 50 jaar.

Hoe

versterken van de vooroevers door het storten van breuksteen en staalslakken

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is beperkte hinder voor scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat informeert de scheepvaart tijdig via de gebruikelijke kanalen.

Wanneer

Klaar: 2026
2024 - 2026

Voorbereiding VOV 4

Oosterschelde
Havendam de Val

Westerschelde
Nieuw-Neuzenpolder, Breskens vak D, Breskens vak E

2026

Uitvoering VOV 4

Oosterschelde
Havendam de Val

Westerschelde
Nieuw-Neuzenpolder, Breskens vak D, Breskens vak E

Deze planning kan nog veranderen.

Planning en aanpak

Video: versterken van de vooroevers

Rijkswaterstaat versterkt de vooroevers van de Ooster- en Westerschelde en beschermt zo het achterliggende land tegen overstromingen. Deze video legt uit op welke manier Rijkswaterstaat dit doet.

(Langs een groot water ligt een dijk. Voice-over:) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Dankzij onze dijken blijft Nederland droog. Dijken beschermen ons namelijk tegen overstromingen als gevolg van hoogwater. Het grootste deel van de dijk is zichtbaar, maar een heel belangrijk stuk ligt onder water. Dat stuk heet de vooroever. De vooroever bestaat meestal uit zand, veen, klei of stenen. Dit materiaal kan door de stroming van het water wegspoelen. Als dat gebeurt, ontstaat er erosie. Erosie verzwakt onze dijken en dat bedreigt onze veiligheid. Daarom controleren de waterschappen en Rijkswaterstaat regelmatig hoe sterk en stabiel de dijken zijn, zowel boven als onder water. (Een dijk vanuit de lucht.) In de Ooster- en Westerschelde werken Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen samen aan het versterken van de vooroevers. Zo zorgen ze samen voor veilige dijken in Zeeland, voor nu en in de toekomst. Waar nodig verstevigen we de vooroevers met stenen. Die worden aangebracht op de zwakke plekken. Daardoor stopt de erosie en is de dijk weer voldoende stevig voor de komende jaren. Ons ingrijpen heeft helaas wel effecten op het onderwaterleven. Om het negatieve effect zo klein mogelijk te houden, monitoren we wat er onder water gebeurt. We controleren de kwaliteit van bodemorganismen en staan in nauw contact met gebruikers van de vooroever, zoals vissers en duikers. (Duikers zwemmen onder water.) Op deze manier zijn we er zeker van dat we het bodemleven zo min mogelijk verstoren. Op sommige plekken maken we schuilplaatsen voor kreeften en andere waterdieren. Dat noemen we een ecologische toplaag. Dankzij deze laag herstelt het onderwaterleven zich sneller. Zo is het bodemleven tevreden en houden we Nederland droog. (Auto's rijden over een dam.) Meer informatie over hoe wij onze dijken beschermen? Ga naar www.rijkswaterstaat.nl. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.)

Nieuws

Onderliggende pagina's