Maaswerken

Waarom

  • We voorkomen met Maaswerken dat de Maas overstroomt.
  • We maken de Maas beter bevaarbaar voor grotere schepen.
  • Doordat we de Maas op verschillende plekken meer ruimte geven, ontstaat 1800 ha nieuwe natuur.

Hoe

versterken kades, verdiepen en verbreden van de rivier, hoogwatergeulen aanleggen en verlagen van uiterwaarden

Maasroute

We maken de Maasroute geschikt voor grotere binnenvaartschepen. Dit doen we onder meer door de Maas te verdiepen, bruggen te verhogen en het Julianakanaal te verbreden.

Zandmaas

De Zandmaas is het gedeelte van de Maas tussen Maasbracht en Den Bosch. De rivier krijgt hier meer ruimte. Zo is het achterliggende land beter beschermd tegen hoogwater.

Grensmaas

Rijkswaterstaat geeft de Grensmaas meer ruimte door de stroomgeul te verbreden en uiterwaarden te verlagen. De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas en loopt van Maastricht tot Roosteren.

Projecten in uitvoering

Over een totale lengte van 222 km werkt Rijkswaterstaat op 52 plekken aan de Maas. Sommige projecten zijn inmiddels afgerond, andere zijn nog in uitvoering:

Nieuws

Bekijk al het nieuws over dit project

Ons water

Onderliggende pagina's