Maaswerken

Waarom

  • Met de Maaswerken verbeteren we de hoogwaterbescherming langs de Maas.
  • Doordat we de Maas op verschillende plekken meer ruimte geven, ontstaat circa 1500 ha nieuwe natuur.
  • We maken de Maas beter bevaarbaar voor grotere schepen.

Hoe

verbreden en verdiepen van de rivier, verlagen van uiterwaarden, aanleggen hoogwatergeulen en retentiegebieden, versterken kades en dijken, verhogen bruggen en verbreden Julianakanaal

Deelprogramma’s Maaswerken

De uitvoering van het programma Maaswerken verloopt via de 3 deelprogramma’s Maasroute, Zandmaas en Grensmaas.

Maasroute

We maken de Maasroute geschikt voor grotere binnenvaartschepen. Dit doen we onder meer door de Maas te verdiepen, bruggen te verhogen en het Julianakanaal te verbreden.

Zandmaas

De Zandmaas is het gedeelte van de Maas tussen Maasbracht en Den Bosch. De rivier krijgt hier meer ruimte. Zo is het achterliggende land beter beschermd tegen hoogwater.

Grensmaas

De Grensmaas krijgt meer ruimte door een bredere stroomgeul en verlaagde uiterwaarden. De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas en loopt van Maastricht tot Roosteren.

Projecten in uitvoering

Over een totale lengte van 222 km werkt Rijkswaterstaat vanuit het programma Maaswerken op 52 plekken aan de Maas. Een flink aantal projecten is inmiddels afgerond, andere zijn nog in uitvoering:

Nieuws