Waarom

  • Met de Maaswerken verbeteren we de hoogwaterbescherming langs de Maas.
  • Doordat we de Maas op verschillende plekken meer ruimte hebben gegeven, is tegelijkertijd ongeveer 1500 ha nieuwe natuur ontstaan.
  • Ook maken we de Maas beter bevaarbaar voor grotere schepen.

Hoe

verbreden en verdiepen van de rivier, verlagen van uiterwaarden, aanleggen hoogwatergeulen en retentiegebieden, versterken kades en dijken, verhogen bruggen en verbreden Julianakanaal

Deelprogramma’s Maaswerken

De uitvoering van het programma Maaswerken verloopt via de 3 deelprogramma’s Maasroute, Zandmaas en Grensmaas.

Maasroute

We maken de Maasroute geschikt voor grotere binnenvaartschepen. Dit hebben we onder meer gedaan door de Maas te verdiepen en bruggen te verhogen. Ook wordt het Julianakanaal verruimd.

Zandmaas

De Zandmaas is het gedeelte van de Maas tussen Maasbracht en Den Bosch. De rivier heeft hier meer ruimte gekregen en op 18 plekken is de dijk veiliger gemaakt.

Grensmaas

De Grensmaas loopt van Maastricht tot Roosteren en is onbevaarbaar. Dit deel heeft meer ruimte gekregen door een bredere stroomgeul en verlaagde uiterwaarden. Zo is het achterliggende bewoonde land beter beschermd tegen overstromingen.

Projecten in uitvoering

Over een totale lengte van 222 km werkt Rijkswaterstaat vanuit het programma Maaswerken op 52 plekken aan de Maas. De meeste locaties zijn inmiddels afgerond. Lees hier welke nog in uitvoering zijn:

Nieuws