Maaswerken

Waarom

  • We voorkomen met Maaswerken dat de Maas overstroomt.
  • We maken de Maas beter bevaarbaar voor grotere schepen.
  • Doordat we de Maas op verschillende plekken meer ruimte geven, ontstaat 1800 ha nieuwe natuur.

Hoe

versterken kades, verdiepen en verbreden van de rivier, hoogwatergeulen aanleggen en verlagen van uiterwaarden

Deelprojecten

Projecten in uitvoering

Over een totale lengte van 222 km werkt Rijkswaterstaat op 52 plekken aan de Maas. Sommige projecten zijn inmiddels afgerond, andere zijn nog in uitvoering:

Nieuws

Bekijk al het nieuws over dit project

Ons water

Onderliggende pagina's