Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

Waarom & Hoe

  • Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust van 128 ha.
  • Dit schiereiland zorgt ervoor dat de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen op natuurlijke wijze aangroeit.
  • De nieuw gevormde kust beschermt ons land tegen de zeespiegelstijging.
  • Door het verbreden van het strand en de duinen ontstaat 35 ha extra natuur- en recreatiegebied.
  • We onderzoeken met het pilotproject of de natuur zelf kan bijdragen aan kustonderhoud.
21,5

miljoen m³ gestort zand

verspreiding zand door wind, golven en stroming

Resultaten 10 jaar Zandmotor tijdens Coastal Dynamics

In 2011 startten we met een pilot: de Zandmotor. Een kunstmatige zandbank en belangrijke aanjager voor innovatief kustonderhoud. Waarmee we niet tegen de natuur werken, maar mét de natuur. Dankzij de invloed van wind en de stroming van de zee is de Zandmotor inmiddels uitgegroeid tot een prachtig natuur- en recreatiegebied. De ontwikkeling wordt op de voet gevolgd en krijgt internationaal veel interesse.

10 jaar van onderzoek en bijzondere samenwerkingen hebben geresulteerd in nieuwe mogelijkheden voor de bescherming van de kust, nieuwe kansen voor de omgeving en een schat aan kennis. Een unieke verbinding van natuur, wetenschap en maatschappij. De resultaten van het project presenteren we je op 1 juli 2021 tijdens het eindcongres van 10 jaar Zandmotor dat onderdeel uitmaakt van het internationale Coastal Dynamics congres.

Voor wie?

Het congres is voor beleidsmakers, wetenschappers en vakexperts betrokken bij kustonderhoud. De voertaal tijdens het congres is Engels. 

Meld je aan via de website van Coastal Dynamics

In 2016 was er al een tussenevaluatie van de Zandmotor. Die zag er veelbelovend uit. Wil je ondertussen op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Zandmotor? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Rijkswaterstaat legde in 2011 de Zandmotor aan. De Zandmotor ligt ten zuiden van Den Haag tussen Ter Heijde en Kijkduin. We hebben zand opgespoten voor de kust, waardoor een schiereiland is ontstaan. Het zand verspreidt zich onder invloed van stroming en wind langs de kust, waardoor de kust breder en veiliger wordt. Tegelijk ontstaat er ruimte voor natuur en recreatie. In de onderstaande video presenteren we de 1e onderzoeksresultaten.

Bekijk de video

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Zandmotor zijn in 2011 afgerond. We houden de ontwikkelingen de komende jaren goed in de gaten. U ondervindt hiervan geen hinder.

Wanneer

Gereed: 2021
2011 Opspuiten 21,5 miljoen m3 zand
2016 Einde monitoring fase 1, eerste meetresultaten bekend
2021 Einde van fase 2, eindresultaten bekend

Onderliggende pagina