Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland.

Veel bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland stammen uit de jaren ’50 tot ’80 van de vorige eeuw. Deze objecten zijn op leeftijd en toe aan renovatie. We zorgen ervoor dat (vaar)weggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig op hun bestemming aankomen.

Bekijk de video over de grootste onderhoudsopgave ooit in Zeeland. Kom erachter waarom al deze werkzaamheden nodig zijn, wat onze aanpak is en wat de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid voor het weg- en vaarwegverkeer.

Video: grootste onderhoudsopgave ooit Zeeland

Zeeland: Wonen, werken en recreëren op de rand van land en water. Met de drukste vaarroutes van Europa. En met een gezonde landbouw, visserij en industrie. In Nederland hebben we een van de beste netwerken van wegen, vaarwegen en waterwerken ter wereld. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Daarom is Rijkswaterstaat, ook in Zeeland, continu bezig met onderhoud aan bruggen, tunnels, sluizen en andere waterwerken. Veel van deze infrastructuur is al aardig op leeftijd. Om Zeeland ook in te toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar te houden krijgen veel van deze werken de komende jaren een grote onderhoudsbeurt. Sommige bruggen en sluizen moeten gerenoveerd worden, anderen moeten we deels vervangen. Tijdens iedere renovatie of vervanging benutten we meteen de mogelijkheid om onze bruggen, wegen, sluizen en waterwerken slimmer en duurzamer te maken. Zo voorzien we de Krammersluizen, tijdens de renovatie, van een innovatief systeem om zoet en zout water gescheiden te houden. Hiermee besparen we energie en maken een snellere doorvaart mogelijk. De werkzaamheden moeten we zorgvuldig plannen. Dit vraagt om een goede afstemming binnen Rijkswaterstaat, met andere overheden, belangenorganisaties, bedrijven, gebruikers en omwonenden. We wegen telkens af welke werkzaamheden op dat moment de meeste aandacht verdienen. De meest urgente projecten pakken we als eerste aan. Tot aan een renovatie zal de kans op storingen toenemen. Omdat Rijkswaterstaat veiligheid altijd vooropstelt, moeten we soms ook tussentijds onderhoud plegen. In het uiterste geval gaat een brug of sluis dan tijdelijk dicht. Met de vele onderhoudsprojecten die op stapel staan is hinder voor de scheepvaart en het verkeer onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er alles aan om dit te beperken. Als er afsluitingen nodig zijn, houden we deze zo kort mogelijk. Intussen informeren we u over geplande werkzaamheden, storingen en de actuele verkeerssituatie. Zo kan iedereen goed voorbereid op weg. Wilt u weten wat er de komende jaren in uw omgeving gaat gebeuren? Kijk dan op rws.nl/bereikbaarZeeland. Bent u schipper? Kijk dan op vaarweginformatie.nl voor een overzicht van de actuele werkzaamheden. Meer informatie? Kijk op rws.nl/bereikbaarzeeland

Projecten in Zeeland

In Zeeland zijn de komende jaren verschillende projecten gepland om de regio bereikbaar te houden. Op onderstaande kaart vindt u een aantal projecten die op korte termijn plaats vinden of in de toekomst veel impact zullen hebben. Een compleet overzicht van geplande projecten is te vinden op de pagina Projecten.

Klik op de gele pointers om de specifieke projecten te bekijken. Als een project niet aanklikbaar is, volgt meer informatie zodra dit beschikbaar is. De kaart geeft geen volledig overzicht van alle projecten. De planning kan nog wijzigen. Pagina Grevelingen: onderhoud aan de Grevelingensluis Pagina Onderhoud op en om de Oosterscheldekering Pagina Zeeland: Onderhoud slijtlagen bruggen Pagina Onderhoud wegen Zeeland

Hinder door werkzaamheden in Zeeland

Vooral op drukke en belangrijke routes en knooppunten geven de werkzaamheden veel hinder in Zeeland. Weggebruikers adviseren we daarom voor vertrek de verkeersinformatie te checken op de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of van A naar Beter. Ook vindt u hier tips voor alternatieven zoals met de fiets of het ov naar het werk, thuiswerken of buiten de spits reizen. Vaarweggebruikers kunnen terecht op Vaarweginformatie.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Planning bereikbaar Zeeland

De komende jaren renoveren en vervangen we 8 sluizen, 5 beweegbare bruggen, 5 vaste bruggen, verschillende wegen en 5 waterwerken in de provincie Zeeland. Om de regio bereikbaar te houden, spreiden we de onderhoudsprojecten over vele jaren. De planning kan nog veranderen. Dat heeft te maken met het verloop van projecten, de staat van de infrastructuur, verloop van aanbestedingen en beschikbare mensen.

Veiligheid voorop

Omdat we niet alles in Zeeland tegelijk kunnen aanpakken, moeten sommige objecten zoals bruggen en viaducten langer op hun opknapbeurt wachten. Dit betekent dat de kans op storingen toeneemt. Tot aan de werkzaamheden houden we ze extra in de gaten. Het kan zijn dat we tijdelijke maatregelen moeten nemen. Denk aan het verlagen van de snelheid, geen vrachtverkeer toelaten of een rijbaan afsluiten voor een spoedreparatie. Veiligheid staat altijd voorop.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden in Zeeland?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk ons digitale magazine

We werken aan het onderhoud van bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Een groot deel daarvan is aan renovatie of vervanging toe. In het magazine van Rijkswaterstaat leest u hoe we Zeeland bereikbaar houden.

Lees het digitale magazine

Nieuws

Onderliggende pagina's