Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

Waarom

  • De Zandkreeksluis en de vaargeul hebben een belangrijke functie voor recreatievaart tussen het Veerse Meer en de Oosterschelde.
  • Ook de beroepsvaart gebruikt deze sluis en vaargeul.
  • De afgelopen jaren is de vaargeul naar de Zandkreeksluis aan het verzanden en met name de doorgaande beroepsvaart heeft hier last van.
  • Om de geul weer diep genoeg te maken, is de geul gebaggerd.

Hoe

130.000 m3 baggeren uit vaargeul

Aanpak baggeren Zandkreekgeul

De Zandkreekgeul is de afgelopen jaren sterk verzand. Om de vaargeul goed begaanbaar te houden, hebben we in oktober 2021 130.000 m3 baggerspecie gebaggerd.

Ook voeren wij gedurende het hele jaar een monitoringsprogramma uit in het baggergebied. Deze activiteiten zijn gericht op de schelpdiersector en visserij in de omgeving. We meten het zwevend stof in het water met behulp van meetboeien op diverse plekken en registreren de baggervolumes tijdens de uitvoering. Daarnaast analyseren we de veilinggegevens van de mosselkwekers, vergelijken we de activiteiten en opbrengsten van de sector, bemonsteren we de mosselpercelen en houden we ontwikkeling van oesterbroed in de gaten.

Nieuws

Onderliggende pagina