Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

Waarom

  • De Zandkreeksluis en de vaargeul hebben een belangrijke functie voor recreatievaart tussen het Veerse Meer en de Oosterschelde.
  • Ook de beroepsvaart gebruikt deze sluis en vaargeul.
  • De afgelopen jaren is de vaargeul naar de Zandkreeksluis aan het verzanden en met name de doorgaande beroepsvaart heeft hier last van.
  • Om de geul weer diep genoeg te maken, moet de geul gebaggerd worden.
  • Een deel van de baggerspecie gebruiken we om een bijdrage te leveren aan natuurherstel in de Oosterschelde.

Hoe

125.000 m3 baggeren uit vaargeul, ophogen Verdronken Land van Zuid-Beveland met baggerspecie

Heb ik last van de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden leveren geen hinder op voor het scheepvaartverkeer.

Wanneer

Gereed: december 2021
1 oktober 2021

Start uitvoering fase 2: baggeren Zandkreekgeul (125.000 m3), verspreiden in stortvak (75.000 m3) en suppleren Verdronken Land van Zuid-Beveland (50.000 m3)

Uiterlijk 1 december 2021

Uitvoering fase 2 gereed

Eind februari 2022

Monitoring 'effecten visserij en schepdierkweek' gereed

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws