Zandkreeksluis: groot onderhoud remming- en geleidewerken

Waarom

  • Remming- en geleidewerken remmen schepen af als ze de sluis naderen of dreigen aan te varen.
  • De remming- en geleidewerken bij de Zandkreeksluis bereiken het einde van hun levensduur.
  • Renovatie is noodzakelijk om de constructie veilig en betrouwbaar te houden.
  • We controleren en onderhouden de sluis en vervangen onderdelen door duurzamer materiaal.
  • Zo verlengen we de levensduur met ten minste 25 jaar.

Hoe

renovatie van remming- en geleidewerken, vervangen van onderdelen door nieuw, duurzamer materiaal

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden zal het scheepvaartverkeer hinder hebben. In juni, juli en augustus van 2024 is geen stremming van de sluis gepland. Tijdens de werkzaamheden in de overige maanden gelden aangepaste schuttijden. Dit om onder andere de veiligheid van de duikers die nodig zijn, te garanderen.

Een actueel overzicht van geplande en onvoorziene stremmingen vindt u op de pagina Scheepvaartberichten.

Wanneer

Klaar: november 2024
7 en 8 mei 2024 Dinsdag en woensdag, tussen 06.30 en 16.00 uur, wordt niet geschut in verband met werkzaamheden
2 september t/m 4 september 2024

Maandag t/m woensdag, tussen 06.30 en 16.00 uur, wordt niet geschut in verband met werkzaamheden

16 september t/m 24 september 2024

Volledige stremming Zandkreeksluis voor scheepvaartverkeer in verband met werkzaamheden slijtlaagvervanging Oosterscheldebrug

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning en aanpak

Nieuws

Onderliggende pagina's