Onderhoud wegen Zeeland

Waarom

  • We voeren onderhoud uit aan de A58, N57, N59 en N61 in Zeeland.
  • Op die manier zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming.
  • Zo blijven onze wegen aan de geldende eisen voldoen.

Hoe

vervangen asfalt, onderhoud viaducten en verzorgingsplaatsen, maaien bermen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder, zoals omleidingen, smallere rijbanen of extra reistijd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: eind 2024
Zomer/najaar 2023

Herstellen asfalt verschillende wegen

Najaar 2023

Maaien bermen

22 - 25 september 2023

Asfalteren rotondes Arnestein naast N57

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Onderliggende pagina's