Oosterschelde: aanvullen stortsteen Oesterdam

Oosterschelde: aanvullen stortsteen Oesterdam

Waarom & Hoe

stortsteen wordt over een lengte van circa 8,5 km aangevuld waar nodig

  • De Oesterdam is naast een primaire waterkering, ook de verbinding tussen Zuid-Beveland en Tholen (N659).
  • Een onderdeel van de dam is de kreukelberm, deze dient onder meer als golfbreker en overgang van het zand naar de dijkconstructie.
  • De kreukelberm van de Oesterdam aan de Oosterscheldezijde wordt over een lengte van circa 8,5 km hersteld.
  • Dankzij de werkzaamheden voldoet de kreukelberm aan de vereisten, en blijft de waterveiligheid gewaarborgd.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Vanwege het vele zware verkeer dat tijdens de werkzaamheden van de weg gebruik maakt, zijn de parallelweg en alle parkeervoorzieningen van maandag 1 november tot en met vrijdag 24 december 2021 doordeweeks afgesloten. Dit geldt voor alle gebruikers, uitgezonderd landbouwverkeer. Wegverkeer op de N659 zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Resort Waterrijk Oesterdam blijft bereikbaar voor autoverkeer. Voor fietsers en bromfietsers is er een omleidingsroute ingesteld. Die gaat via de Tholensebrug, door Halsteren, Bergen op Zoom, langs de Oude Rijksweg en omgekeerd. Gele borden geven de route aan.

Wanneer

Klaar: eind december 2021
1 november - 24 december 2021
  • Aanvullen stortsteen Oesterdam

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Onderliggende pagina's