Projecten

Projecten

Rijkswaterstaat voert het hele jaar door onderhoud uit aan bruggen, stuwen, sluizen en vaarwegen in Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast renoveren en vervangen we de komende jaren een groot aantal objecten en zorgen we ervoor dat vaarwegen vlot en veilig bevaarbaar blijven voor de scheepvaart.

Het onderhoud en beheer van onze stuwen, sluizen, bruggen en vaarwegen bestaat uit diverse werkzaamheden. Hieronder geven we per onderdeel aan waaruit deze bestaan.

Onderhoud aan remming- en geleidewerken

Er is onderhoud nodig aan de remming- en geleidewerken van de brug Roosendaalse Vliet, de Markbrug (over de Mark in Zevenbergen), Sluis Roermond, de oude sluis Panheel, de Wilhelminasluis (in de Afgedamde Maas) en Sluis 1 (in het Wilhelminakanaal).

Het remmingwerk of geleidewerk is een constructie waarmee schepen worden afgeremd of geleid als ze een zogenaamd kunstwerk, zoals een brug of sluis, naderen. Het remmingwerk kan een schip soms ook de gelegenheid bieden te wachten voor een gesloten brug of sluis. Vroeger was de remming alleen van hout, tegenwoordig is het vaak een staalconstructie die met hardhout is bekleed.

Er worden ook vaker palen, dukdalven genoemd, opgenomen in de bescherming van het kunstwerk. Die komen dan los vóór het geleidewerk te staan. Een schip, dat met de boeg op de remming ligt, kan dan ook verder naar achteren aan een dukdalf worden vastgemaakt.

Onderhoud bedieningstechniek

De bedieningstechniek van 30 beweegbare bruggen en 28 sluiscomplexen in Noord-Brabant en Midden-Limburg is aan renovatie toe. Na renovatie is er minder kans op storingen. De aandrijfinstallaties kunnen dan ook weer tientallen jaren mee zonder groot onderhoud.

Oevers

De Maas kreeg de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig karakter door het bouwen van stuwen, afsnijden van meanders en met steen vastleggen van de oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. Daarom voeren we op veel plaatsen herstelmaatregelen uit, zoals natuurvriendelijke oevers en geulen. Zo maken we de rivieren weer aantrekkelijk voor dier en milieu die daar oorspronkelijk thuishoren.

Verstevigen en vervangen damwanden

Op veel locaties is dit niet mogelijk en moeten de oevers langs kanalen en rivieren wel verstevigd blijven. Soms in verband met de scheepvaart, soms in verband met bijvoorbeeld achterliggende dijken. Deze oevers onderhouden we onder andere door het verstevigen en vervangen van damwanden.

Bermbeheer

Ook worden oevers onderhouden door ze te snoeien en/of maaien. Op die manier zorgen we er bijvoorbeeld voor dat het water bij hoogwater snel genoeg weg kan. En kunnen we goed in de gaten houden of de oevers nog stevig zijn. Door het bermbeheer goed te plannen kunnen we zowel de technische maar ook de natuurfunctie van de bermen versterken.

Onderhoudswerkzaamheden

Op het Markkanaal (bij Oosterhout), delen van het Wilhelminakanaal (bij Oosterhout en tussen Tilburg en Eindhoven), op een klein deel van de Zuid-Willemsvaart (bij Someren-Eind) en op een klein deel van Kanaal Wessem-Nederweert (bij Wessem) voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de oevers van het kanaal.

Baggeren

Op de bodem van vaarwegen bezinken grote hoeveelheden zand en slib. Schepen kunnen hier hinder van ondervinden of vastlopen. Door te baggeren zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de vaarwegen bevaarbaar blijven. Daarnaast kan bagger de doorstroming van het water belemmeren. Daardoor kan het water niet snel genoeg weg, wat kan leiden tot wateroverlast ten tijde van hoogwater.

Op diverse locaties op de Maas en in kanalen wordt continu gebaggerd om de vaarweg bevaarbaar te houden.

Verruiming vaarwegen

Om ervoor te zorgen dat onze vaarwegen klaar zijn voor de toekomst, voeren wij verruimingswerkzaamheden uit. Hierdoor kunnen ook grotere en zwaarder beladen schepen straks vlot en veilig varen over onze vaarwegen.

Groot onderhoud stuwen Maas

De 7 stuwen in de Maas (stuw Lith, Grave, Sambeek, Belfeld, Roermond, Linne en Borgharen) zijn bijna 100 jaar oud. Vanaf 2028 worden ze binnen het programma Vervanging en Renovatie (VenR) vervangen of gerenoveerd. Tot die tijd krijgen ze een grootschalige opknapbeurt ‘om ze functioneel te houden’. De aanbesteding start in 2022 en het werk gaat vanaf 2023 in uitvoering.