Onderhoud Maas en kanalen in Noord-Brabant en Limburg

Waarom

  • De vaarwegen in Noord-Brabant en Limburg moeten het hele jaar door vlot en veilig bevaarbaar zijn voor de scheepvaart.
  • Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
  • Intensieve belasting en zwaar(der) verkeer vraagt om renovatie en vervanging van een groot aantal van deze objecten. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.
  • Er is ook een toename van scheepvaart en steeds grotere schepen, daarom verruimen we ook de Maasroute en houden we de diepgang op peil.

Hoe

baggeren van vaargeulen, oeverwerken, begroeiing, verruimen Maasroute

vernieuwen van bedieningstechnieken

onderhoud en beheer van bruggen, sluizen, stuwen en gemalen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder is niet altijd te voorkomen. Door het slim combineren van werkzaamheden proberen we hinder voor de scheepvaart, de bedrijven langs de vaarweg, omwonenden en de weggebruiker te beperken.

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk de pagina Gepland onderhoud of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.

Wanneer

De werkzaamheden aan de Maas en de Limburgse en Brabantse kanalen vinden het hele jaar door plaats. Er zijn daarnaast ook eenmalige of meer incidentele werkzaamheden en langdurige vernieuwings- en renovatiewerkzaamheden.

Projecten

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan verschillende stuwen, sluizen en bruggen in Limburg en Noord-Brabant. We vervangen en renoveren de komende jaren een flink aantal objecten. Ook zorgen we ervoor dat de rivieren en kanalen in Zuid-Nederland goed bevaarbaar blijven.

Bekijk alle projecten die we aanpakken

Nieuws

Onderliggende pagina's