Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Waarom

  • Om de rivier weer aantrekkelijk te maken voor inheemse planten en dieren, maken we op veel plekken langs de Maas de oevers en uiterwaarden natuurlijker.
  • Zo ontstaat weer een geleidelijke overgang van water naar land met ondiepe delen. Kortom, een beter leefgebied voor planten, vissen en ander waterleven.
  • Doordat de rivier meer ruimte heeft om water af te voeren, dragen de nieuwe oevers en uiterwaarden ook bij aan de doorstroming bij hoogwater.
  • Ook beekmondingen herstellen we zoveel mogelijk en maken we weer optrekbaar voor vis.
  • Deze maatregelen volgen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verwijderen stenen oeververdediging, herstellen Maasarmen, aanleggen nieuwe geulen, herstellen beekmondingen, uiterwaardverlaging, aanbrengen rivierhout

Naar de nieuwsbrief Maatregelen Kaderrichtlijn Water Maas

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Maasoevers, beekmondingen en uiterwaarden veroorzaken meestal weinig hinder voor omwonenden, scheepvaart, sportvissers en wandelaars. We nemen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: eind 2027
2022

Uitvoering van een werkpakket door aannemer Martens en Van Oord. Het bestaat uit 10 maatregelen: de oevertrajecten Koningssteen, Reuver-Veerpont, Arcen-1, Oeffelt 3 & 4 en Middelaar, het verbeteren van geul Biesweerd, ecologisch herstellen van de mondingen Asseltse Leijgraaf en Drongelens Kanaal en tot slot het aanleggen van een oevergeul op de locatie Gebrande Kamp.

Beekmondingen: afronding aanleg vispassage Oude Maas/Geleenbeek. Verder staan er in 2022 bij de waterschappen werkzaamheden op de planning bij de Campagnebeek, Huilbeek, Molenbeek van Lottum, Wylrebeek/Wilderbeek, Groote Molenbeek en Wolterskamp

Kijk voor de stand van zaken voor al deze maatregelen op de website van Samenwerken aan riviernatuur.

2022 - 2027

Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 over de Bergsche Maas bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt namens Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn en voegt deze samen in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer. Bekijk de maatregelen die in beeld zijn op de klikbare kaart.

Daarnaast sluit Rijkswaterstaat aan bij het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit een plek in de plannen te geven. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen, Dieden en Batenburg, die in datzelfde gebied liggen. Ook worden Rijkswaterstaat-doelen voor het ecologisch herstel van de Maas meegenomen in het project Lob van Gennep.

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Documenten

Bezoek de Publicatiedatabank om de volgende documenten te downloaden:

  • brochure: Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020 - 2027
  • factsheets van verschillende werklocaties
  • printbare overzichtskaart (A3 formaat): maatregelen ecologisch herstel Maas 2021 - 2027
  • flyer: Natuurvriendelijke Maasoevers-tips voor de recreatievaart.

Nieuws