Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Waarom

  • Om de rivier weer aantrekkelijk te maken voor inheemse planten en dieren, maken we op veel plekken langs de Maas de oevers en uiterwaarden natuurlijker.
  • Zo ontstaat weer een geleidelijke overgang van water naar land met ondiepe delen. Kortom, een beter leefgebied voor planten, vissen en ander waterleven.
  • Doordat de rivier meer ruimte heeft om water af te voeren, dragen de nieuwe oevers en uiterwaarden ook bij aan de doorstroming bij hoogwater.
  • Ook beekmondingen herstellen we zoveel mogelijk en maken we weer optrekbaar voor vis.
  • Deze maatregelen volgen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verwijderen stenen oeververdediging, herstellen Maasarmen, aanleggen nieuwe geulen, herstellen beekmondingen, uiterwaardverlaging, aanbrengen rivierhout

Naar de nieuwsbrief Maatregelen Kaderrichtlijn Water Maas

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Maasoevers, beekmondingen en uiterwaarden veroorzaken meestal weinig hinder voor omwonenden, scheepvaart, sportvissers en wandelaars. We nemen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: eind 2027
2023 - 2027

Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 over de Bergsche Maas bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt namens Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn en voegt deze samen in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer. Bekijk de maatregelen via de klikbare kaart op de website Samenwerken aan Riviernatuur

Ook gaan de Maas-waterschappen verder met het ecologisch verbeteren en visoptrekbaar maken van beekmondingen uit het samenwerkingsconvenant met Rijkswaterstaat. Het gaat dan onder meer om de Groote Molenbeek, Huilbeek en het Zuiderafwateringskanaal.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit te realiseren. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen, Dieden en Batenburg, die in datzelfde gebied liggen. Ook zit Rijkswaterstaat aan tafel bij de projecten Lob van Gennep en Baarlo-Hout-Blerick om de KRW-doelen een plek in de bredere gebiedsplannen te geven.

Bekijk alle maatregelen die in beeld zijn bij de Maas op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Documenten

Bezoek het Rijkswaterstaat Publicatie Platform om de volgende documenten te downloaden:

  • brochure: Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020 - 2027
  • flyer: Natuurvriendelijke Maasoevers-tips voor de recreatievaart
  • infobladen van verschillende soorten KRW-maatregelen

Nieuws