Planning en aanpak

Rijkswaterstaat legt ondiepe zones met rietzones aan in het Ketelmeer en het Zwarte meer. Na de aanleg wordt gemonitord hoe het riet zich ontwikkeld en wanneer de beschermende damwand in het Ketelmeer verwijderd kan worden. Eind 2021 moet het werk klaar zijn. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Klaar: december 2021
April 2012

Definitief ontwerp

Eind 2015

Eerste fase project is klaar, monitoring volgt

Medio 2015

Start aanleg van ondiepe zones en eilanden; verwijderen en herplaatsen damwand

Begin 2016

Aanbrengen rietplaggen

Eind 2016

Aanleg opgeleverd, monitoring start

2016-2021

Monitoring rietzones op effect van de maatregel

2021

Monitoring resultaten bekend en verwijderen damwand Ketelmeer

2021 of eerder

Verwijderen damwand, afhankelijk van resultaten monitoring

Deze planning kan nog veranderen.