IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

Waarom

  • Nederland heeft het water in het IJsselmeergebied nodig voor landbouw, koelwater voor de industrie, doorspoeling van de polders en recreatie.
  • Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger.
  • Bij hoge temperaturen (veel verdamping), weinig neerslag en weinig aanvoer van water uit de rivieren, dreigt een watertekort.

Alle doelen en resultaten

Hoe

het nieuwe zomerpeil (vanaf 2019): fluctueert binnen de bandbreedte NAP -0,10 m /-0,30 m

Documenten

Documenten omtrent het peilbesluit, zoals het protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de MER (bijlagen), de Natuurtoets en Nota van Antwoord vindt u in de Rijkswaterstaat Rapportendatabank.

Vraag en antwoord

Toon alle vragen

Nieuws

Meer nieuws