IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

Waarom & Hoe

het nieuwe zomerpeil (vanaf 2019): fluctueert binnen de bandbreedte NAP -0,10 m /-0,30 m

  • Nederland heeft het water in het IJsselmeergebied nodig voor landbouw, koelwater voor de industrie, doorspoeling van de polders en recreatie.
  • Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger.
  • Bij hoge temperaturen (veel verdamping), weinig neerslag en weinig aanvoer van water uit de rivieren, dreigt een watertekort.

Alle doelen en resultaten

Documenten

Documenten omtrent het peilbesluit, zoals het protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de MER (bijlagen), de Natuurtoets en Nota van Antwoord vindt u in de Rijkswaterstaat Rapportendatabank.

Vraag en antwoord

Nieuws