Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Waarom & Hoe

Door het aanbrengen van zand ontstaan ondiepe zones.

4200

Zware rietplaggen worden machinaal aangebracht.

De rietzones op het Ketelmeer worden de eerste jaren nog beschermd door damwanden.

  • Vissen voelen zich vooral thuis in ondiepe zones tussen land en water.
  • Het Ketelmeer en het Zwarte Meer hebben maar weinig van dit soort zones.
  • Er zijn te weinig rietzones voor beschermde rietvogels zoals de Grote Karekiet.
  • Daarom legt Rijkswaterstaat ondiepe gebieden aan en beplant deze met rietzones, zodat het leefgebied voor vis, oeverplanten en vogels wordt uitgebreid.

Meer doelen en resultaten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, Rijkswaterstaat verwacht geen overlast voor (vaar)weggebruikers en omwonenden.

Wanneer

Klaar: december 2021
2016-2021

Monitoring rietzones op effect van de maatregel

2021

Monitoring resultaten bekend en verwijderen damwand Ketelmeer

2021 of eerder Verwijderen damwand, afhankelijk van resultaten monitoring

Meer over de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's