Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Waarom

  • Vissen voelen zich vooral thuis in ondiepe zones tussen land en water.
  • Het Ketelmeer en het Zwarte Meer hebben maar weinig van dit soort zones.
  • Er zijn te weinig rietzones voor beschermde rietvogels zoals de Grote Karekiet.
  • Daarom legt Rijkswaterstaat ondiepe gebieden aan en beplant deze met rietzones, zodat het leefgebied voor vis, oeverplanten en vogels wordt uitgebreid.

Hoe

Door het aanbrengen van zand ontstaan ondiepe zones.

4200

Zware rietplaggen worden machinaal aangebracht.

De rietzones op het Ketelmeer worden de eerste jaren nog beschermd door damwanden.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, Rijkswaterstaat verwacht geen overlast voor (vaar)weggebruikers en omwonenden.

Wanneer

Klaar: december 2021

Deze planning kan nog veranderen.

Onderliggende pagina's