Inspecties aan 10 bruggen in Zeeland

Inspecties aan 10 bruggen in Zeeland

Waarom

  • We inspecteren de Bathse bruggen, Kreekrakbruggen, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug, Postbrug en Vossemeersebrug.
  • Deze Rijksbruggen zijn gebouwd in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw.
  • Verschillende onderdelen naderen het einde van hun levensduur.
  • Over enkele jaren starten we met de grote renovatie.
  • De inspectieresultaten helpen ons de precieze werkzaamheden en planning te bepalen.

Hoe

met behulp van drones en fysiek inspecteren van onderdelen als asfalt, beton, voegovergangen, damwanden en stalen constructies

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de fysieke inspecties kan het gebeuren dat er een rijstrook wordt afgesloten ter hoogte van de brug die we inspecteren. Er blijft dan altijd 1 rijstrook beschikbaar. Zodra de planning definitief is, zullen wij hierover communiceren op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland.

Op de vaarweg onder de bruggen door geldt mogelijk een snelheids- en breedtebeperking tijdens het uitvoeren van de fysieke inspecties. Door middel van een BAS-bericht stellen wij de gebruikers hiervan tijdig op de hoogte.

Wanneer

Gereed: 2021
Mei- juli 2021

Uitvoeren fysieke inspecties

Eind 2021

Maken van rapportages en planning voorbereiding renovatie

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.