Inspecties aan 10 bruggen in Zeeland

Inspecties aan 10 bruggen in Zeeland

Waarom

  • We inspecteren de Postbrug, Vlakebrug, Slaakbrug, Vossemeersebrug, Tholensebrug, 2 Kreekrakbruggen en de Leidingenbrug en de 2 Bathse bruggen.
  • Deze Rijksbruggen zijn gebouwd in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw.
  • Verschillende onderdelen naderen het einde van hun levensduur.
  • Over enkele jaren starten we met de grote renovatie.
  • De inspectieresultaten helpen ons de precieze werkzaamheden en planning te bepalen.

Hoe

inspecteren van onderdelen als asfalt, beton, voegovergangen, damwanden en stalen constructies

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, u kunt hinder ervaren. Bij inspecties die overdag plaatsvinden, blijft altijd een rijstrook beschikbaar zodat het verkeer om en om kan passeren. Inspecties waarbij we de brug volledig afsluiten, voeren we ’s nachts uit. U vindt de exacte hinder per brug via de pagina Planning en aanpak.

Op de vaarweg onder de bruggen door geldt mogelijk een snelheids- en breedtebeperking tijdens het uitvoeren van de fysieke inspecties. Door middel van een BAS-bericht stellen wij de gebruikers hiervan tijdig op de hoogte.

Meer hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2021
Eind 2021

Opstellen inspectierapportages

Bekijk de hele planning

De planning kan nog veranderen.

Nieuws